Trang không tồn tại hoặc quá cũ, vui lòng Trở về trang chủ

Phan so

5 kết quả phù hợp trong mục Phan so
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh hai phân số

a) Cho phân số

Resized Image
Tìm n để A có giá trị nguyên
b) So sánh
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giới hạn của hàm số

a) Tính giới hạn:
Resized Image
b) Biểu diễn số sau dưới dạng phân số: 0,68868686…

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị biểu thức

Bài 1 : Cho hình thoi ABCD ( góc A tù ) cócạnh dài 5,47 cm Khoảng cách giữa hai cạnh là 3,52cm. Hãy tính:
a, Độ lớn góc A , góc B ( độ , phút , giây )
b, độ dài các đường chéo AC , BD
Bài 2 : Tính giá trị biểu thức :
Resized Image
Với x = 2,315 ; y = 3,428
Bài 3 : Biểu diễn 127/52 và số 1,23 dưới dạng liên phân số

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình

Câu 1 :
Cho

Resized Image
Tính y = 28% A
Câu 2 :
Viết phân số 5/6 thanh tổng của 7 phân số dương có tử số bằng 1 và mẫu số khác nhau
Câu 3 :
Tìm một nghiệm gần đúng của các phương trình sau :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

violympic lop 6 vong 1

cho a/b la phan so nho nhat sao cho khi chia a/b cho 18/35 va 8/15 deu duoc thuong la cac so tu nhien. a+b=...?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay