phân tích vectơ

3 kết quả phù hợp trong mục phân tích vectơ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình hộp chữ nhật Tính độ dài đoạn thẳng

Cho hình hộp chữ nhật .Đặt là hai điểm theo thứ tự thuộc và thỏa mãn:a.Hãy biểu diễn các vectơ theo ba vectơ .b.Xác định để c.Tính độ dài đoạn thẳng .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình hộp Chứng minh rằng hình hộp này là hình hộp chữ nhật khi và chỉ khi:

Cho hình hộp .Chứng minh rằng hình hộp này là hình hộp chữ nhật khi và chỉ khi:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện vuông vuông Hãy phân tích vectơ

Cho tứ diện vuông ,vuông tại .Điểm thỏa mãn ,nửa đường thẳng tạo với tia một góc bẳng và tạo với hai tia thành hai góc nhọn bằng nhau.Hãy phân tích vectơ theo ba vectơ


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay