phân tử mARN

3 kết quả phù hợp trong mục phân tử mARN
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các nu của phân tử mARN

Xác định trình tự các nu của phân tử mARN được tổng hợp từ đoạn mạch gốc của phân tử AND Có trình tự các nu như sau:
- A - T - G - A - X - T - G - A - T - X -

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đoạn phân tử mARN được phiên mã

Một đoạn gen có đoạn mạch bổ sung …A T X X G T A G X …, đoạn phân tử mARN được phiên mã từ đoạn gen trên là
A. …T A G G X A T X G … B. …A U X X G U A G X …
C. …U A X X G U A G X … D. …U A G G X A U X G …

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

mã hóa axit amin trên phân tử mARN

Phân tử mARN được tổng hợp nhân tạo từ 3 loại nuclêôtit loại A, U và G . Số loại bộ ba mã hoá axit amin tối đa trên phân tử mARN là:
A. 27 B. 61 C. 24 D. 8< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay