phân tử

203 kết quả phù hợp trong mục phân tử
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình phản ứng hóa học

Cho 16 gam Kẽm tác dụng vừa đủ với axit clohiđric theo sơ đồ phản ứng sau:
Resized Image
a) Lập phương trình phản ứng trên.
b) Tính thể tích khí H2 thoát ra (đktc).
c) Tính khối lượng axit clohiđric (HCl) đó dựng cho phản ứng trên.
d) Tính số phân tử Zn đó phản ứng.
(Cho KLNT: Ca = 40;Al = 27; C = 12; O = 16; Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5; S = 32)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết công thức hóa học của hợp chất

Viết công thức hóa học của các hợp chất tạo bởi các thành phần cấu tạo sau và tính phân tử khối của các hợp chất đó.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn

Bài 1. Cho hình thang cân ABCD có đáy lớn AD = 2a, đáy nhỏ BC = a, các cạnh bên AB = CD = a. Trên nửa đường thẳng At vuông góc với mặt phẳng (ABCD) lấy điểm S (không trùng với A). Mặt phẳng (P) đi qua điểm A và vuông góc với SD cắt các cạnh SB, SC, SD tại B1, C1, D1.
a. Chứng minh rằng: AB1C1D1 là tứ giác nội tiếp được trong một đường tròn.
b. Khi điểm S chạy trên nửa đường thẳng At, chứng minh đường thẳng C1D1 đi qua một điểm cố định.

Bài 2. Chứng minh rằng với mọi số nguyênResized Image ta luôn có:
Resized Image

trong đó Resized Imagelà số tổ hợp chập k của một tập hợp có n phần tử.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn

Bài 1. Cho hình thang cân ABCD có đáy lớn AD = 2a, đáy nhỏ BC = a, các cạnh bên AB = CD = a. Trên nửa đường thẳng At vuông góc với mặt phẳng (ABCD) lấy điểm S (không trùng với A). Mặt phẳng (P) đi qua điểm A và vuông góc với SD cắt các cạnh SB, SC, SD tại B1, C1, D1.
a. Chứng minh rằng: AB1C1D1 là tứ giác nội tiếp được trong một đường tròn.
b. Khi điểm S chạy trên nửa đường thẳng At, chứng minh đường thẳng C1D1 đi qua một điểm cố định.
Bài 2. Chứng minh rằng với mọi số nguyên n geq 2 ta luôn có:
Resized Image
trong đó C_{n}^{k} là số tổ hợp chập k của một tập hợp có n phần tử.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên tắc bổ sung cấu tạo phân tử ADN

Câu 1: Nguyên tắc bổ sung trong cấu tạo của phân tử ADN là gì ? (1 điểm).
Câu 2: Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử hữu cơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính phân tử khối của các chất

Tính phân tử khối của các chất sau.
a. Axit Sunfuric biết phân tử gồm: 2H, 1S, 4O.
b. Thuốc tím ( Kali pemanganat), biết phân tử gồm: 1K, 1Mn và 4O
Biết: H: 1, S: 32, O: 16, K: 39, Mn: 55

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trình bày cấu tạo nguyên tử

Câu 1: Trình bày cấu tạo nguyên tử?
Câu2: Thế nào là đơn chất? Hợp chất? Cho ví dụ cho mỗi loại.
Câu3: Thế nào là nguyên tử, phân tử? Cho ví dụ mỗi loại.
Câu4: Nguyên tử khối, phân tử khối là gì? Nêu cách tính phân tử khối, cho ví dụ cụ thể.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính phân tử khối

) Phân tử chất A gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử hi®ro 40 lần
a. A là đơn chất hay hợp chất?
b. Tính phân tử khối của A .
c. Tính nguyờn tử khối của X. Cho biết tờn , kớ hiệu hoỏ học của nguyờn tố X

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định số nguyên tử


1. Hợp chất có phân tử dạng A2B có tổng số hạt trong phân tử là 116. Trong phân tử số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 36. Xác định A, B. Biết rằng nguyên tử B nhiều hơn nguyên tử B là 5 proton.
2. Biết độ tan của CuSO4 ở 15^{circ}C là 25g. Độ tan ở 90^{circ}C là 80g. Làm lạnh 650g dung dịch CuSO4 bão hoà ở 90^{circ}Cxuống 15^{circ}C thấy có mg tinh thể CuSO4.5H2O tách ra. Tính m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động sản xuất ATP

Câu 1: Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử hữu cơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP ?(1,5 điểm).
Câu 2: Tại sao lại gọi mô hình cấu trúc màng sinh chất là mô hình “ khảm – động “.Màng sinh chất cấu trúc theo kiểu “ khảm – động “có ý nghĩa gì ? (2,5 điểm).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của màng sinh chất

Màng sinh chất được cấu tạo bởi:
A: Các phân tử prôtêin B: Các phân tử lipít C: Các phân tử prôtêin và lipít D: Các phân tử prôtêin, gluxít và lipít E: Các phân tử lipít và axít nuclêic

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của ARN

Đặc điểm nào sau đây không phải của ARN?
a Có 2 mạch xoắn với nhau
b Được xếp vào nhóm phân tử có kích thước và khối lượng lớn
c Có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân
d Là vật chất di truyền ở cấp độ phân tử

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính số liên kết hydro của gen

Hai phân tử ADN đều có chiều dài 4080Ao. Phân tử thứ nhất có tỉ lệ giữa A và một loại nucleotide khác là 1,5. Phân tử thứ 2 có tổng số guanine và một loại nucleotide khác bằng 60%.
a.Tính số lượng từng loại nucleotide của gene ?
b.Tính số liên kết hydro của gene ?
c.Dựa vào các kết quả trên hãy dự đoán phân tử ADN nào sẽ biến tính nhanh hơn ở nhiệt độ cao ? Giải thích ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của 1 phân tử ATP

a. Cấu tạo của 1 phân tử ATP? Tại sao nói ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào?
b. Ba giai đoạn của quá trình hô hấp có những điểm gì khác nhau?
c. 1 gen có chiều dài 0,408 micromet , có hiệu số nuclêôtit giữa loạiAvới 1 loại khác không bổ sung với nó 20%%. Xác định số lượng nuclêotit từng loại của gen?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần cấu tạo của phân tử phôtpholipit

a./ Thành phần cấu tạo của phân tử phôtpholipit ? Chức năng chính của photpholipitlà gì?
b. Tại sao nói : Prôtêin trong thiên nhiên vừa rất đa dạng vừa rất đặc thù? Thịt bò, thịt lợn , tóc , sừng trâu, tơ tằm , tơ nhện đều được cấu tạo từ protein nhưng chúng rất khác nhau về nhiều đặc tính . Sự khác nhau này là do đâu?
c. So sánh sự giống và khác nhau giữa đơn phân của ADNvà đơn phân của A RN ? ADNcó chức năng gì?Thông tin di truyền được lưu giữ trong ADNdưới dạng nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của ADN

a. Chức năng của ADN? Có mấy loại ARN? Kể tên?
b. Trên một đoạn của phân tử ADN có trình tự các nucleotit sắp xếp như sau:
Mạch 1: - T - A - X - X - G - A - A - T - G - X - G -
Mạch 2: ?
Tìm cấu trúc mạch bổ sung với đoạn gen đó? Nguyên tắc bổ sung là gì?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình điện li

Bài 1. Viết phương trình điện li của các chất sau

Resized Image
Bài 2. Hoàn thành phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định công thức phân tử

Đốt cháy hoàn toàn 1,38 gam một ancol no, đơn chuwacs, mạch hở A cần vừa đủ 2,016 lít O2 ở đktc.
a. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên ancol A.
b. Dẫn hỗn hợp sản phẩm cháy qua dung dich Ca(OH)2 thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?(Cho : C =12; H = 1; O = 16; Ca = 40; Br = 80)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm côn thức phân tử

Một hỗn hợp gồm: hidro, một ankan và một ankin. Hai hidrocacbon này có cùng số nguyên tử C. đốt 100 cm3 hỗn hợp trên thu được 210 cm3 khí CO2 . nếu đun nóng 100 cm3 hỗn hợp với bột Ni thì chỉ còn 70 cm3 một hidrocacbon duy nhất. các thẻ tích khí được đo ở cùng điềi kiện.
a. tìm côn thức phân tử của hai hidrocacbon trên và thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp ban đầu.
b. tính thể tích oxi cần để đốt cháy 100 cm3 hỗn hợp

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định nghĩa mol

1- Mol là gì? Khối lượng mol là gì? Khối lượng mol là gì? Khối lượng mol nguyên tử, phân tử là gì?
2- Hãy nêu công thức liên hệ giữa số mol (n), khối lượng chất (m) và khối lượng mol nguyên tử (đối với nguyên tử) hoặc khối lượng mol phân tử (đối với phân tử) M.
3- Tính khối lượng mol nguyên tử của kim loại A biết 0,5 mol của A có khối lượng 11,5 gam.< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay