Bài tập về phản ứng hóa học

440 kết quả phù hợp trong mục phản ứng hóa học
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Oxit lưỡng tính

Oxit lưỡng tính là

A. Cr2O3. B. MgO. C. CrO. D. CaO.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chuyển màu của dung dịch

Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ

A. không màu sang màu vàng. B. màu da cam sang màu vàng.

C. không màu sang màu da cam. D. màu vàng sang màu da cam.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các số oxi hoá đặc trưng của crom

Các số oxi hoá đặc trưng của crom là:
A. +2; +4, +6. B. +2, +3, +6. C. +1, +2, +4, +6. D. +3, +4, +6.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho phản ứng: a Fe + b HNO3 c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O

Cho phản ứng: a Fe + b HNO3 \xrightarrow{{}}c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O

Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất. Thì tổng (a+b) bằng

A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'width:33.75pt; height:15.75pt' o:ole="">