phản xạ

49 kết quả phù hợp trong mục phản xạ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự biến đổi thức ăn ở khoang miệng người

Câu1:Sự biến đổi thức ăn ở khoang miệng diễn ra như thế nào ? Trên cơ sở đó giải thích câu tục ngữ: “ăn kỹ no lâu “ theo nghĩa đen về mặt sinh học?

Câu 2: Phân biệt tính chất của phản xạ không điều kiện với phản xạ có điều kiện?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo và chức năng của nơ ron

Trình bày cấu tạo và chức năng của nơ ron? Thế nào là phản xạ? Cung phản xạ ( Lấy ví dụ minh họa)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính chất của phản xạ không điều kiện

So sánh tính chất của phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về phản xạ

Câu 1(2,5đ): Phản xạ là gì? cho ví dụ? Hãy phân biệt cung phản xạ và vòng phản xạ?
Câu 2(2,0đ): Hãy trình bày cách sơ cứu và băng bó cho người bị gãy xương cẳng tay? Chúng ta thường bị gãy xương do những nguyên nhân nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân của sự mỏi cơ

Câu 1 (1,5 điểm)
Phản xạ là gì? Cho ví dụ về phản xạ và từ đó hãy phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ đó?
Câu 2 (2 điểm)
Thế nào là mỏi cơ? Giải thích nguyên nhân của sự mỏi cơ? Nêu các biện pháp chống mỏi cơ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bào quan trong tế bào

1. Bào quan nào sau đây là quan trọng nhất của tế bào:
A. Ty thể B. Nhân C. Lưới nội chất D. Trung thể
2.Một cung phản xạ gồm những bộ phận nào?
A. Cơ quan thụ cảm và cơ quan phản ứng.
B. Cơ quan phản ứng ,cơ quan thụ cảm và trung ương thần kinh.
C. Nơ ron thần kinh , cơ quan thụ cảm và cơ quan phản ứng.
D. Cơ quan thụ cảm , nơ ron thần kinh, cơ quan phản ứng và trung ương thần kinh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo bộ xương người

Câu1: Phản xạ là gì? lấy VD về phản xạ?
Câu 2: Bộ xương người gồm mấy phần? Mỗi phần gồm những xương nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm tập tính

a)Tập tính là gì? Lấy ví dụ cho mỗi loại tập tính?
b) So sánh những đặc điểm khác nhau của phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị góc tới

a.Trong 3 phút vật thực hiện được 5400 dao động.
a/Tính tần số
b/Tai ta có thể nghe âm thanh do vật này phát ra không? Vì sao?
b.Cho tia phản xạ như hình vẽ
a/Tìm giá trị góc tới
b/Xác định tia tới

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đường đi của tia sáng

Hai gương phẳng song song M, N quay mặt sỏng vào nhau. Đặt cách nhau 1 đoạn AB = a. Giữa 2 gương trên đường thẳng AB người ta đặt 1 điểm sáng S cách gương M một khoảng SA = d. Xột 1 điểm O nằm trên đường thẳng đi qua S và vuông góc với AB có khoảng cách OS = h.
a,Vẽ đường đi của tia sáng xuất phát từ S phản xạ trên gương N tại I và truyền qua O.
b,Vẽ đường đi xuất phát từ S lần lượt phản xạ trên N tại H và trờn M tại K rồi truyền qua O.
c, Tính các khoảng cách từ I, H, K đến AB.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị góc tới

Câu 1:Trong 3 phút vật thực hiện được 5400 dao động.

a/Tính tần số

b/Tai ta có thể nghe âm thanh do vật này phát ra không? Vì sao?

Câu 2: Cho tia phản xạ như hình vẽ

a/Tìm giá trị góc tới

b/Xác định tia tới

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị góc tới

Cho tia phản xạ như hình vẽ
a/Tìm giá trị góc tới
b/Xác định tia tới
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị của góc tới- vật lý 7

Cho hình vẽ
Resized Image
a. Hãy vẽ tia tới SI, tia phản xạ IR và phỏp tuyến IR
b. Chiếu một tia sỏng lờn một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 50^{circ}. Tỡm giỏ trị gúc tới .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập lý thuyết vật lý 7

Câu 1 : Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng ?
Câu 2 : Nêu các tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng ?
Câu 3 : Trên ôtô, xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xe để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng . Làm như thế có lợi gì ?
Câu 4 : Tần số là gì ? Đơn vị tần số là gì ? Kí hiệu đơn vị tần số là gì ?
Câu 5 : Khi gảy mạnh một dây đàn, tiếng đàn sẽ to hay nhỏ ? Tại sao ?
Câu 6 : Âm phản xạ là gì ? Tiếng vang là gì ? Các vật như thế nào thì phản xạ âm tốt ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính độ lớn của góc tới

Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng như hình vẽ :
a) Vẽ tia phản xạ ? Biết rằng tia phản xạ tạo với tia tới một góc 90^{circ} . Tính độ lớn của góc tới ?
b) Giữ nguyên tia tới SI. Vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương nằm ngang từ trái sang phải ?
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải thích hiện tượng nhật thực

a. Tại sao ta nói mặt trời là nguồn sáng ? Hãy tìm 2 ví dụ về nguồn sáng khác mặt trời.
b. Dựa vào hình vẽ, hãy cho biết: tia nào là tia tới, tia phản xạ; góc nào là góc tới, góc phản xạ ?

Resized Image

c. Cho góc i = 45^{circ} . Tính góc i’, giải thích ?
d. Hiện tượng nhật thực xảy ra khi mặt trăng nằm ở vị trí nào so với trái đất và mặt trời ? Ở vùng nào trên trái đất quan sát thấy nhật thực toàn phần, vùng nào quan sát thấy nhật thực một phần ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh phản xạ có điều kiện và không điều kiện

So sánh tính chất của phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện:

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ ảnh của vật tạo bởi gương

Một vật sáng AB hình mũi tên đặt vuông góc với một gương phẳng.

a. Hãy vẽ ảnh của vật tạo bởi gương?

b. Vẽ một tia sáng từ A đến gương và một tia phản xạ qua một điểm R?

c. Đặt vật AB như thế nào thì có ảnh A’B’ song song cùng chiều với vật?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Mối quan hệ giữa gióc tới và góc phản xạ

Mối quan hệ giữa gióc tới và góc phản xạ khi tia sáng gặp gương phẳng?
A. Góc tới lớn gấp đôi góc phản xạ. B. Góc tới lớn hơn góc phản xạ.
C. Góc phản xạ lớn hơn góc tới. D. Góc phản xạ bằng góc tới.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tia phản xạ trong gương phẳng

Tia phản xạ trong gương phẳng nằm trong cùng mặt phẳng với?
A. Tia tới và đường vuông góc với tia tới. B. Tia tới và pháp tuyến với gương.
C. Đường pháp tuyến với gương và D. Tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới. đường vuông góc với tia tới.< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay