pháp tuyến

3 kết quả phù hợp trong mục pháp tuyến
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị của góc tới- vật lý 7

Cho hình vẽ
Resized Image
a. Hãy vẽ tia tới SI, tia phản xạ IR và phỏp tuyến IR
b. Chiếu một tia sỏng lờn một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 50^{circ}. Tỡm giỏ trị gúc tới .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tia phản xạ trong gương phẳng

Tia phản xạ trong gương phẳng nằm trong cùng mặt phẳng với?
A. Tia tới và đường vuông góc với tia tới. B. Tia tới và pháp tuyến với gương.
C. Đường pháp tuyến với gương và D. Tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới. đường vuông góc với tia tới.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương trình tổng quát

Đường thẳng đi qua điểm M(2; -3) có véc tơ pháp tuyến (2; -1) có phương trình tổng quát là:
A. 2x+y-7=0 B. 2x-y-7=0
C. x+3y+1= 0 D. 2x+y+7=0< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay