phát triển kinh tế

2 kết quả phù hợp trong mục phát triển kinh tế
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm cơ cấu dân số theo độ tuổi

Cơ cấu dân số theo độ tuổi là gì ? Nêu thuận lợi và khó khăn của cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ ? đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN HOA KÌ

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN HOA KÌ TẠO NHỮNG THUẬN LỢI NÀO CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay