phát triển

16 kết quả phù hợp trong mục phát triển
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh

Trình bày bối cảnh, nội dung và ý nghĩa những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai. Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh như thế nào? Nguyên nhân của sự phát triển đó.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiệm vụ của tổ chức Liên hợp quốc

Câu1: (1,5 điểm)Trình bày nhiệm vụ của tổ chức Liên hợp quốc.
Câu2: ( 3 điểm) Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhóm nước phát triển và đang phát triển

Trình bày sự tương phản về trình độ phát triển KT-XH của các nhóm nước phát triển và đang phát triển?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định nghĩa sinh trưởng và phát triển

Thế nào là sinh trưởng và phát triển? Nêu mối liên hệ giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các kiểu phát triển ở động vật

Câu 1)
Phân biệt các kiểu phát triển ở động vật : phát triển không qua biến thái ,phát triển qua biến thái hoàn toàn ,phát triển qua biến thái không hoàn toàn?
Câu 2
Phân biệt các hoomôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các vấn đề mang tính chất toàn cầu

Câu 1: Hãy chứng minh để thấy sự chênh lệch giữa hai nhóm nước: phát triển và đang phát triển. (2 đ)
Câu 2: Hãy kể tên các vấn đề mang tính toàn cầu hiện nay? Trình bày vấn đề môi trường.( 2,5 đ )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xu hướng thế giới sau Chiến tranh lạnh

Hãy nêu những xu hướng phát triển của thế giới sau “Chiến tranh lạnh”?Hãy nêu những xu hướng phát triển của thế giới sau “Chiến tranh lạnh”?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm cơ cấu dân số theo độ tuổi

Cơ cấu dân số theo độ tuổi là gì ? Nêu thuận lợi và khó khăn của cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ ? đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự phân bố của sinh vật

Câu 1 :Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát và phân bố của sinh vật.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm sự phát triển ở thực vật

a)Thế nào là phát triển ở thực vật?
b)Nêu tên các hoocmôn thuộc mỗi nhóm Phitohoocmôn ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khó khăn của các nước đang phát triển

a . (2điểm) Hãy trình bày những thuận lợi ,khó khăn của các nước đang phát triển khi tham gia vào quá trình toàn cầu hóa .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN HOA KÌ

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN HOA KÌ TẠO NHỮNG THUẬN LỢI NÀO CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự khác nhau giữa sinh trưởng và phát triển

Hãy nêu sự khác nhau giữa sinh trưởng và phát triển? Tìm mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển trong chu trình sống của cây?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhóm các nước kém phát triển ở Châu Phi

Nhóm các nước kém phát triển nhất nằm ở khu vực nào ở Châu Phi ?
A. Bắc Phi B. Nam Phi C. Hạ Sahara D.Tây Phi

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vấn đề dân số ở các nước phát triển

Các nước phát triển đang phải đối mặt với vấn đề dân số nào chủ yếu :

A. Bùng nổ dân số
B. Chất lượng lao động thấp

C. Già hoá dân số
D. Tỉ lệ tử vong cao

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lịch sử phát triển của tự nhiên nước ta

Trình bày lịch sử phát triển của tự nhiên nước ta? Nêu ý nghĩa của giai đoạn tân kiến tạo đối với sự phát triển của lảnh thổ nước ta hiện nay?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay