Phép dời hình

29 kết quả phù hợp trong mục Phép dời hình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bài tập về phép dời hình

Cho hai hình bình hành. Hãy vẽ một đường thẳng chia mỗi hình bình hành đó thành hai hình bằng nhau.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình thang

Cho hình thang , có cố định. Hai điểm di động sao cho cho trước). Tìm tập hợp điểm .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm quỹ tích tâm đường tròn ngoại tiếp

Cho biết thuộc đường thẳng cố định,trực tâm cố định và đường tròn ngoại tiếp đi qua điểm cố định. Tìm quỹ tích tâm đường tròn ngoại tiếp
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép dời hình

Cho . Hãy dựng đường thẳng song song với cắt hai cạnh lần lượt tại sao cho
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh M là điểm bất động

Cho hai điểm phân biệt là phép dời hình có hai điểm bất động , tức là Chứng minh rằng nếu điểm nằm trên đường thẳng thì là điểm bất động, nghĩa là .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phẳng tọa độ

Trong mặt phẳng tọa độ , cho phép biến hình xác định như sau: Với mỗi , ta có sao cho thỏa mãn với là các hằng số. Hãy chọn các giá trị sao cho trở thành phép biến hình đồng nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép dời hình

Giả sử phép dời hình biến tam giác thành tam giác . Chứng minh rằng:a) Trọng tâm tam giác biến thành trọng tâm tam giác b) Trực tâm tam giác biến thành trực tâm tam giác c) Tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác lần lượt biến thành tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm những phép dời hình

Tìm những phép dời hình biến một hình chữ nhật thành chính nó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm hai phép dời hình

Tìm hai phép dời hình biến một hình bình hành thành chính nó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho véctơ F có phải là phép dời hình hay không

Cho véctơ và một điểm . Với điểm bất kì, ta gọi là điểm đối xứng với qua là điểm sao cho . Gọi là phép biến hình biến thành là phép hợp thành của hai phép nào ? có phải là phép dời hình hay không? Chứng tỏ rằng là một phép đối xứng tâm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tích của một phép đồng nhất với một phép tịnh tiến có phải là một phép dời hình không

a) Tích của một phép tịnh tiến và một phép đồng nhất có phải là một phép dời hình không?
b) Tích của một phép đồng nhất với một phép tịnh tiến có phải là một phép dời hình không?
c) Tích của hai phép tịnh tiến có phải là một phép dời hình không?
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hãy nêu cách dựng ảnh của một điểm M qua phép đối xứng trượt F

Cho phép đối xứng qua mặt phẳng và phép tịnh tiến theo vectơ , trong đó ( vuông góc với vectơ pháp tuyến của ).Phép hợp thành được gọi là phép đối xứng trượt. Mặt phẳng gọi là mặt phẳng đối xứng, vectơ gọi là vectơ trượt.a) Hãy nêu cách dựng ảnh của một điểm qua phép đối xứng trượt .b) Chứng minh rằng c) Trong trường hợp , hãy tìm những điểm sao cho và những mặt phẳng sao cho và những đường thẳng sao cho d) Chứng minh rằng với mọi điểm và ảnh , trung điểm của luôn nằm trên một mặt phẳng cố định.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng có không quá một phép dời hình

Cho hai tứ diện có các cạnh tương ứng bằng nhau .Chứng minh rằng có không quá một phép dời hình biến các điểm lần lượt thành các điểm .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép dời hình

Chứng minh rằng tích phép đối xứng trục cắt tại phép quay tâm .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép dời hình

Chứng minh rằng tích hai phép đối xứng trục phép tịnh tiến..
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bài tập về phép tịnh tiến

Chứng minh rằng hai hình thang có các cặp cạnh tương ứng bằng nhau đôi một thì hai hình thang ấy bằng nhau.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng f là phép biến hình đồng nhất

Giả sử là một phép dời hình có ba điểm bất động không thẳng hàng, tức là tồn tại không thẳng hàng sao cho:Chứng minh rằng là phép biến hình đồng nhất (nghĩa là với mọi điểm , ta có
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng hợp thành của hai hay nhiều phép dời hình là một phép dời hình

Cho hai phép dời hình . Với mỗi điểm trong không gian ta gọi là ảnh của qua và gọi là ảnh của qua , tức là .Khi đó ta có một phép biến hình biến thành , phép biến hình đó gọi là hợp thành của các phép dời , kí hiện là a) Chứng minh rằng hợp thành của hai hay nhiều phép dời hình là một phép dời hình.b) Chứng minh rằng nếu là phép dời hình và là phép đồng nhất thì
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng hai parabol đó bằng nhau

Trong mặt phẳng tọa độ cho hai parabol lần lượt có phương trình . Chứng minh rằng hai parabol đó bằng nhau
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phép đồng nhất có phải là một phép dời hình không

a) Phép chiếu vuông góc lên đường thẳng có phải là một phép dời hình không?b) Phép tịnh tiến theo vectơ có phải là một phép dời hình không?c) Phép đồng nhất có phải là một phép dời hình không?


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay