Phép đồng dạng

20 kết quả phù hợp trong mục Phép đồng dạng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép đồng dạng

Trong mặt phẳng cho hình chữ nhật sao choGọi là trung điểm của cạnh Xác định tỉ số và góc của phép đồng dạng biến Gọi là tâm của phép đồng dạng trên đây và là giao điểm của .Chứng minh bốn điểm nằm trên một đường tròn và Chứng minh Suy ra rằng là điểm đối xứng với điểm qua đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hai đường tròn tiếp xúc

Xác định tâm vị tự trong và tâm vị tự ngoài của hai đường tròn trong các trường hợp sau : Hai đường tròn tiếp xúc ngoài với nhau. Hai đường tròn tiếp xúc trong với nhau Một đường tròn chứa đường tròn kia
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy xác định các phép vị tự

Cho hình thang có các đáy . Hãy xác định các phép vị tự biến thành ; biến thành
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép đồng dạng

Cho tam giác vuông góc tại là điểm di chuyển trên cạnh theo thứ tự là hình chiếu của trên Tìm tập hợp trung điểm của Chứng minh rằng các đường tròn đường kính đi qua một điểm cố định Gọi theo thứ tự là hình chiếu của trên .Chứng minh đồng dạng Tìm tập hợp các điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chỉ rõ phép đồng dạng biến

Cho hai đường tròn cắt nhau tại hai điểm .Một đường thẳng qua cắt đường tròn tại điểm và cắt đường tròn tại điểm Chỉ rõ phép đồng dạng biến
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm ảnh của điểm A trong phép đồng dạng trên đây

Trong mặt phẳng cho tam giác với .Đường cao kẻ từ cắt cạnh và cắt đường thẳng song song với kẻ qua , tại điểm .Biết Xác định phép đồng dạng biến Tìm ảnh của điểm trong phép đồng dạng trên đây Chứng minh hệ thức Gọi là trung điểm của cạnh là trung điểm của cạnh là trung điểm của Chứng minh tam giác vuông tại là chân đường cao kẻ từ đỉnh
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định phép đồng dạng

Cho hình chữ nhật . Xác định phép đồng dạng biến thành .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng hai hình đồng dạng

Chứng minh rằng hai hình đồng dạng cùng đồng dạng với một hình thứ ba thì đồng dạng với nhau.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập hợp các trung điểm

Cho đường tròn và một điểm cố định, trên là một điểm di động trên . Vẽ tam giác đều theo chiều dương.Tìm tập hợp các trung điểm của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập hợp các điểm

Cho nửa đường tròn đường kính là một điểm di động trên nửa đường tròn . Kéo dài một đoạn sao cho và tam giác theo chiều dương.Tìm tập hợp các điểm khi vạch nửa đường tròn .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập đường tròn

Cho đường tròn có đường kính là một điểm di động trên . Vẽ hình vuông theo chiều dương. Tìm tập hợp các điểm .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ tam giác đều

Cho đường tròn và một điểm cố định trên là một điểm di động trên . Vẽ tam giác đều theo chiều dương. Tìm tập hợp các trung điểm của đoạn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hai đoạn thẳng AB và CD. Tìm điểm P

Cho hai đoạn thẳng AB và CD. Tìm điểm P sao cho và các tam giác BPA và CPD đồng dạng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cho tam giác ABC Tìm một phép đồng dạng

cho tam giác vuông tại là đường cao kẻ từ .Tìm một phép đồng dạng biến thành
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng tỏ rằng nếu phép đồng dạng F biến tam giác

Chứng tỏ rằng nếu phép đồng dạng biến tam giác thành thì trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp lần lượt biến thành trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chữ nhật Chứng minh hai hình thang đồng dạng với nhau

Cho hình chữ nhật cắt nhau tại . Gọi lần lượt là trung điểm của Chứng minh hai hình thang đồng dạng với nhau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dựng tam giác ABC nếu biết hai góc

Dựng tam giác nếu biết hai góc và một trong các yếu tố sau : Đường cao Đường trung tuyến Bán kính của đường tròn ngoại tiếp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tam giác ABC Dựng ảnh của nó qua phép đồng dạng

Cho tam giác ABC. Dựng ảnh của nó qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm tỉ số và phép đối xứng qua đường trung trực của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng tọa độ Viết phương trình ảnh của đường tròn qua phép đồng dạng

Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường tròn tâm , bán kính . Viết phương trình ảnh của đường tròn qua phép đồng dạng có được từ việc thực hiện liên tiếp phép tự vị tự tâm tỉ số và phép đối xứng qua
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng tọa độ Viết phương trình của đường tròn là ảnh của đường tròn trên qua phép đồng dạng

Trong mặt phẳng tọa độ cho điểm và đường tròn tâm bán kính .Viết phương trình của đường tròn là ảnh của đường tròn trên qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm , góc và phép vị tự tâm , tỉ số


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay