phép lai thuận nghịch

1 kết quả phù hợp trong mục phép lai thuận nghịch
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm của phép lai thuận nghịch

Kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau trong trường hợp nào?
A. Di truyền gen đa hiệu. B. Di truyền gen đồng trội.
C. Di truyền phân li độc lập của các gen. D. Di truyền liên kết với giới tính.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay