Phép quay

34 kết quả phù hợp trong mục Phép quay
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định phép quay biến

Cho đoạn thẳng có độ dài bằng nhau và nằm trên hai đường thẳng không song song với nhau. Xác định phép quay biến Xác định phép quay biến
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh tam giác vuông cân

Cho tam giác ABC. Vẽ bên ngoài tam giác này các tam giác ABE và ACF vuông cân tại A. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BF và CE. Chứng minh rằng tam giác AMN là tam giác vuông cân
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép quay

Cho tam giác ABC có góc A nhọn . Vẽ bên ngoài tam giác này các hình vuông ABMN và ACPQ. Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tìm tập hợp các điểm

Cho đường thẳng và một điểm cố định không ở trên là điểm di động trên , vẽ tam giác vuông cân tại . Tìm tập hợp các điểm .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình học phẳng

Trên đường tròn cho hai điểm cố định , gọi là điểm di động trên cung lớn . Trên nửa đường thẳng (gốc là ) lấy điểm sao cho .a) Gọi là trung điểm của cung lớn . Chứng minh .b) Chứng minh điểm là ảnh của trong phép quay xác định. Tìm tập hợp các điểm khi chạy trên cung lớn .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép quay

Cho hình vuông .Một đường thẳng cắt các đường thẳng tương ứng tại các điểm . Một đường thẳng vuông góc với cắt các đường thẳng tương ứng tại các điểm . Chứng minh rằng .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài toán về phép quay

Về phía ngoài dựng các đều . Chứng minh và góc giữa .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm quỹ tích các đỉnh B,C của hình bình hành

Cho đường tròn và đường thẳng cố định .Điểm di động trên đường tròn.Tìm quỹ tích các đỉnh của hình bình hành sao cho song song với cho trước.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng các đoạn thẳng cắt nhau

Cho tam giác theo thứ tự là các điểm chia trong các đoạn thẳng theo cùng một tỉ số :Chứng minh rằng các đoạn thẳng cắt nhau tạo thành một tam giác đều
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép quay

Cho tam giác .Trong nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng , có chứa đỉnh , ta dựng hình vuông và trong nửa mặt phẳng bờ có chứa đỉnh , ta dựng hình vuông .Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định ảnh của hai véctơ Chứng minh rằng DF=2BP và DF

Cho hai tam giác có các đỉnh được kí hiệu theo hướng âm, dựng ở ngoài tam giác ấy hai hình vuông . Gọi là trung điểm cạnh là điểm đối xứng của qua là trung điểm đoạn Xác định ảnh của hai véctơ trong phép quay tâm góc Chứng minh rằng vuông góc với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tâm và góc quay của phép quay biến điểm D thành điểm B Chứng minh BE=CD

Cho Về phía ngoài của tam giác, ta dựng tam giác đều Tìm tâm và góc quay của phép quay biến điểm thành điểm Tìm ảnh của điểm trong phép quay nói trên Chứng minh và góc giữa hai đường thẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh hình bình hành có cùng tâm (giao điểm hai đường chéo).

Hình bình hành nội tiếp hình bình hành . Chứng minh hình bình hành có cùng tâm (giao điểm hai đường chéo).
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dựng ABC vuông cân cho trước đỉnh A

Dựng vuông cân cho trước đỉnh còn hai đỉnh theo thứ tự ở trên:a) Hai đường thẳng cho trước.b) Hai đường tròn cho trước.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dựng tam giác đều biết ba đỉnh nằm trên bốn cạnh của một hình bình hành cho trước.

Dựng tam giác đều biết ba đỉnh nằm trên bốn cạnh của một hình bình hành cho trước.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm phương trình đường thẳng qua phép quay tâm

Tìm phương trình đường thẳng là ảnh của qua phép quay tâm góc quay
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đường tròn, phép quay

Cho đường tròn , điểm sao cho không đổi. Chứng minh: đường trung trực của luôn đi qua một điểm cố định.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đường tròn tiếp xúc

Cho hai đường tròn tiếp xúc ngoài tại . Gọi là hai điểm lần lượt nằm trên sao cho . Định phép quay, biến thành
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài toán về phép quay

Cho hai điểm cố định . Gọi là hai điểm di động sao cho . Định phép quay biến thành .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình vuông, phép quay

Cho hình vuông cạnh , tâm . Gọi là điểm trên sao cho . Định phép quay, biến thành .


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay