Phép vị tự

42 kết quả phù hợp trong mục Phép vị tự
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm ảnh của vật qua đường thẳng

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình: x+2y-3=0 và A(1;1)
a. Tìm ảnh của A và d qua phép đối xứng tâm O
b. Tìm ảnh d qua phép vị tự tâm A và tỉ số vị tự k = 3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Trong mp với hệ trục toạ độ Oxy cho điểm I(a;b) và (d): ???. Viết phương trình đường thẳng (d’) là ảnh của (d) qua phép vị tự tâm I, tỉ số k=?.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hay về phép biến hình

Cho hai đường tròn cắt nhau tại .Hãy dựng qua một đường thẳng cắt và cắt sao cho là trung điểm của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hai đường tròn tiếp xúc

Xác định tâm vị tự trong và tâm vị tự ngoài của hai đường tròn trong các trường hợp sau : Hai đường tròn tiếp xúc ngoài với nhau. Hai đường tròn tiếp xúc trong với nhau Một đường tròn chứa đường tròn kia
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy xác định các phép vị tự

Cho hình thang có các đáy . Hãy xác định các phép vị tự biến thành ; biến thành
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đường thẳng trong mặt phẳng

Trong mặt phẳng tìm ảnh của đường thẳng qua phép vị tự tâm ; tỉ số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tia phân giác của góc

Cho đường tròn và một điểm cố định khác với . Một điểm thay đổi trên đường tròn. Tia phân giác của góc cắt tại . Tìm quỹ tích điểm .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phương trình ảnh của mặt phẳng qua phép vị tự

Cho đường tròn . Tìm phương trình ảnh của (C) qua phép vị tự tâm và tỉ số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh phép vị tự

Chứng minh rằng phép vị tự biến mỗi đường thẳng thành một đường song song hoặc trùng với nó, biến mỗi mặt phẳng thành một mặt phẳng song song hoặc trùng với nó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Vectơ

Cho phép vị tự tâm tỉ số và một phép tịnh tiến theo vectơ .Đặt . Chứng minh rằng:a) Có một điểm duy nhất sao cho và điểm duy nhất sao cho .b) là một phép vị tự tâm tỉ số , là một phép vị tự tâm tỉ số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phép vị tự

Với có hai đỉnh cố định còn đỉnh chạy trên đường tròn cố định không có điểm chung với đường thẳng . Chứng minh rằng trọng tâm của là đường tròn là ảnh của đường tròn qua phép vị tự tâm ( là trung điểm của ) tỉ số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về tiếp tuyến chung của hai đường tròn

Cho đường tròn và một điểm ở ngoài đường tròn . Gọi là ảnh của trong . Chứng minh rằng là giao điểm các tiếp tuyến chung của hai đường tròn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép vị tự

Cho hai điểm cố định thuộc đường tròn và điểm chạy trên đường tròn này. Chứng minh rằng trọng tâm của nằm trên một đường tròn. Xác định tâm và bán kính của đường tròn này.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

bài tập về phép tịnh tiến

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ cho đường thẳng và đường tròn: 1. Tìm ảnh của đường thẳng qua phép tịnh tiến vectơ 2. Tìm ảnh của đường tròn qua phép vị tự tâm tỉ số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về Phép vị tự

Hãy dựng một đường tròn đi qua cho trước và tiếp xúc với hai đường thẳng cho trước. (Điểm không ở trên hay ).
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép vị tự

Dựng biết và độ dài trung tuyến .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm quỹ tích trọng tâm của tam giác

Cho điểm cố định nằm bên ngoài một đường tròn . Cho dây cung có độ dài không đổi di chuyển trên . Tìm quỹ tích trọng tâm của tam giác .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng đường thẳng luôn đi qua một điểm cố định

Cho hai đường tròn có bán kính khác nhau, tiếp xúc ngoài với nhau tại . Một đường tròn thay đổi, nhưng luôn luôn tiếp xúc ngoài với lần lượt tại . Chứng minh rằng đường thẳng luôn đi qua một điểm cố định.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phép vị tự

Cho tam giác . Hãy dựng một hình vuông sao cho hai đỉnh nằm trên cạnh và hai đỉnh nằm trên cạnh còn lại của tam giác.


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay