phôi

61 kết quả phù hợp trong mục phôi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của phổi

1- Nêu đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng của phổi.
- Phổi là bộ phận quan trọng nhất của hệ hô hấp nơi diễn ra sự trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường bên ngoài.
- Bao ngoài hai lá phổi có hai lớp màng, lớp màng ngoài dính với lồng ngực, lớp trong dính với phổi, giữa hai lớp có chất dịch giúp cho phổi phồng lên, xẹp xuống khi hít vào và thở ra.
- Đơn vị cấu tạo của phổi là phế nang tập hợp thành từng cụm và được bao bởi màng mao mạch dày đặc tạo điều kiện cho sự trao đổi khí giữa phế nang và máu đến phổi được dễ dàng.
- Số lượng phế nang lớn có tới 700 – 800 triệu phế nang làm tăng bề mặt trao đổi khí của phổi.
2- Khi con người hoạt động mạnh thì nhịp hô hấp thay đổi như thế nào ? Giải thích ?
- Khi con người hoạt động mạnh thì nhịp hô hấp tăng.
- Giái thích: Khi con người hoạt động mạnh cơ thể cần nhiều năng lượng -
ightarrow Hô hấp tế bào tăng 
ightarrow Tế bào cần nhiều oxi và thải ra nhiều khí cacbonic
ightarrow Nông dộ cscbonic trong máu tăng đã kích thích trung khu hô hấp ở hành tủy điều khiển làm tăng nhịp hô hấp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Rừng cây như lá phổi xanh của con người

Tại sao nói rừng cây như lá phổi xanh của con người?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình hình thành túi phôi và hạt phấn

Nếu từ 5 tế bào lưỡng bội nằm gần lỗ thông của noãn và 5 tế bào mẹ hạt phấn cùng thực hiện quá trình hình thành túi phôi và hạt phấn. vậy kết quả sẽ tạo ra bao nhiêu noãn cầu (trứng), bao nhiêu tế bào đơn bội bị tiêu biến, bao nhiêu hạt phấn và bao nhiêu nhân của hạt phấn (gồm nhân sinh sản và nhân sinh dưỡng)? Giải thích?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình trao đổi khí ở phổi và ở tế bào.

a./ Hô hấp là gì? Hãy đề ra các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp tránh các tác nhân có hại (1,5 đ).
b./ Trình bày quá trình trao đổi khí ở phổi và ở tế bào.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên tắc của nhân bản vô tính

a) Nguyên tắc: chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào một tế bào trứng đã loại bỏ nhân, rồi kích thích cho TB trứng phát triển thành phôi rồi tiếp tục hình thành cơ thể mới. (1đ)
b) QT hình thành hạt phấn: TB mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử 
ightarrow mỗi tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 TB sinh sản và 1 TB ống phấn 
ightarrowTB sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực. (1đ)
QT hình thành túi phôi: TB mẹ của noãn giảm phân cho 4 TB
ightarrow 1 đại bào tử sống sót nguyên phân 3 lần cho túi phôi có 8 TB gồm: 3 TB đối cực, 2 TB kèm, 1 TB trứng và 2 nhân cực. (1đ)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự trao đổi khí ở phổi và tế bào

Câu 1
Giải thích sự trao đổi khí ở phổi và tế bào?
Câu 2
Giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ: “ Nhai kĩ no lâu”?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết sơ đồ lai

Lai giữa 2 nòi thỏ lông đen (gen A), ngắn (gen b), mỡ trắng (gen D) với nòi thỏ lông nâu (gen a), dài (B), mỡ vàng (gen d) thì tất cả các con lai F1 đều lông đen dài mỡ trắng.
Cho F1 giao phối với 1 nòi thỏ khác(z) được tỉ lệ như sau:
25,5% lông đen, ngắn, mỡ trắng.
25,5% lông nâu, dài, mỡ trắng.
8,5%lông đen, ngắn, mỡ vàng
8,5%.lông nâu, dài, mỡ vàng
12%.lông đen, dài, mỡ trắng.
12% lông nâu, ngắn, mỡ trắng.
4% lông nâu, ngắn, mỡ vàng
4% lôngđen, dài, mỡ vàng.
a.Xác định kiểu gen, kiểu hình của nòi thỏ z
b.Phân tích quy luật di truyền đã chi phối sự di truyền đồng thời của các tính trạng, viết sơ đồ lai.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bệnh nào dễ lây truyền qua hệ tiêu hoá

Các bệnh nào dễ lây truyền qua hệ tiêu hoá :
a. Bệnh sarr, bệnh lao phổi ; b. Bệnh ho gà ;
c. Bệnh cúm ; d. Bệnh thương hàn , thổ tả , kiết lị.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của hạt lạc

Hạt lạc gồm các bộ phận:
a. vỏ, phôi, chất dự trữ c. Vỏ, phôi, phôi nhũ
b. vỏ, phôi d. Phôi, phôi nhũ

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân biệt 1 lá mầm và 2 lá mầm

Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm là:
a. kiểu rễ c. Số cánh hoa
b. số lá mầm của phôi d. dạng thân

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất dự trữ của hạt gạo

Chất dự trữ của hạt gạo chứa ở:
a. lá mầm c.vỏ hạt
b. phôi nhũ d. Cả a, b, c đều sai

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa thực tiễn của quy luật phân li độc lập

Ý nghĩa thực tiễn của quy luật phân li độc lập là gì?
A. tạo ra nguồn BD tổ hợp phong phú cung cấp cho chọn giống
B. giải thích nguyên nhân của sự đa dạng của những loài sinh sản theo lối giao phối
C. cho thấy sinh sản hữu tính là bước tiến hoá quan trọng của sinh giới
D. chỉ ra sự lai tạo trong chọn giống là cần thiết.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Loài đơn tính thụ tinh trong ống nghiệm

Một tế bào trứng của một loài đơn tính giao phối được thụ tinh trong ống nghiệm. Khi hợp tử nguyên phân đến giai đoạn 8 phôi bào, người ta tách rời các phôi bào và nuôi trong các ống nghiệm khác nhau rồi kích thích để các phôi bào này phát triển thành cá thể. Các cá thể được tạo ra nói trên
A. Có thể giao phối được với nhau tạo ra con lai hữu thụ
B. Tuỳ loài mà có thể giao phối được với nhau hoặc không
C. Không thể giao phối được với nhau
D. Có thể giao phối được với nhau tạo ra con lai bất thụ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của hạt

Hạt có cấu tạo gồm những bộ phận nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quá trình hô hấp

1. khi hoạt động thể thao quá sức, sinh ra mỏi cơ.vậy mỏi cơ là gì? Biện pháp?
2. hô hấp là gì?quá trình trao đổi khí giữa phổi và tế bào điễn ra như thế nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự phản phân hóa tế bào

Sự phản phân hóa tế bào là quá trình biến đổi:
a.TB chuyên hóa thành TB phôi sinh c.TB phôi sinh thành TB hợp tử
b.TB hợp tử thành TB phôi sinh d.TB phôi sinh thành TB chuyên hóa

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của hoa

Trình bày cấu tạo của hoa? Trình bày quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi của thực vật có hoa dưới dạng sơ đồ?
Trình bày quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật hạt kín?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa định luật phân li độc lập

Định luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng :
Chọn một đáp án dưới đây:
A. Biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối;

B. Các gen phân li trong giảm phân và tổ hợp trong thụ tinh;

C. Sự di truyền các gen tồn tại trong nhân tế bào;

D. Các gen quy định tính trạng cùng nằm trên cùng 1 NST;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ quan hô hấp của tôm sông

Cơ quan hô hấp của tôm sông là?
A. Mang B. Phổi C. Da D. Ống khí

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm giao phối gần

Thế nào là giao phối gần?
A. Là hiện tượng các con sinh ra từ một cặp bố mẹ giao phối với nhau hoặc bố mẹ giao phối với con của chúng
B. Là hiện tượng các con vật ở trong một vùng giao phối với nhau
C. Là hiện tượng các con vật giao phối với nhau
D. Cả A , B , C đều đúng< Lùi 1 2 3 4 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay