phong trào cần vương

6 kết quả phù hợp trong mục phong trào cần vương
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX

Câu 3 (4,5 điểm): Em có nhận xét gì về tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX?
Câu 4 (6,5 điểm): Hoàn cảnh ra đời và tác dụng của chiếu Cần Vương. Vì sao chiếu Cần Vương được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Ý nghĩa và bài học lịch sử về phong trào Cần Vương trong lịch sử dân tộc?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phong trào Cần Vương

Trong các cuộc khởi nghĩa “Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê”, cuộc khởi nghĩa nào điển hình nhất trong phong trào Cần Vương? Vì sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của phong trào Cần Vương.

nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của phong trào Cần Vương.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phong trào Cần Vương

Cuộc khởi nghĩa Yên Thế ( 1884-1913) có đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính chất của phong trào Cần Vương

Phong trào Cần vương bùng nổ và lan rộng như thế nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phong trào Cần Vương

Nguyên nhân sâu xa làm bùng nổ phong trào Cần Vương là do:
A Lòng yêu nước của phe chủ chiến
B Có chiếu Cần Vương
C Pháp chiếm kinh thành Huế
D Pháp tìm cách lật đổ vua Hàm Nghi< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay