phóng xạ hạt nhân

3 kết quả phù hợp trong mục phóng xạ hạt nhân
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập Vật lý về năng lượng hạt nhân

Chọn câu phát biểu không đúng :


A. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững
B. Khi lực hạt nhân liên kết các nuclon để tạo thành hạt nhân thì luôn có sự hụt khối
C. Chỉ những hạt nhân nặng mới có tính phóng xạ
D. Trong một hạt nhân có số nơtron không nhỏ hơn số protôn thì hạt nhân đó có cả hai loại hạt này

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phóng xạ hạt nhân.

Một chất phóng xạ ban đầu có No hạt nhân. Sau 1năm còn lại 1/3 số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau 1năm nữa số hạt nhân còn lại chưa phân rã của phóng xạ là: A. No/3 B. No/9 C. No/27 D. No/2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phóng xạ hạt nhân.

Ban đầu có No hạt nhân chất phóng xạ. Giả sử sau 4h ( tính từ lúc ban đầu) có 75% số hạt No bị phân rã. Chu kì bán rã của chất đó là: A. 2h B. 4h C. 3h D. 16h< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay