Photpho lipit

2 kết quả phù hợp trong mục Photpho lipit
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn phân cấu tạo nên protein

Đơn phân cấu tạo nên protein là:
A: Nucleotit B: Axit amin C: Photpho lipit D: Riboxom

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của Photpho lipit

Photpho lipit có chức năng chính là:
A: Dự trữ năng lượng B: Cấu tạo nên màng sinh chất
C: Cấu tạo nên các loại vitamin D: Mang thông tin di truyền< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay