phương ngang

1 kết quả phù hợp trong mục phương ngang
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính vận tốc của vật

Một vật nhỏ được ném theo phương ngang từ độ cao 80m so với mặt đất. Sau khi chuyển động 3s, vận tốc của vật hợp với phương ngang một góc 45^{circ}. Cho g = 10m/s2.
a) Tính thời gian vật chạm đất kể từ lúc ném vật?
b) Tính vận tốc của vật khi chạm đất?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay