Phương pháp phản chứng

8 kết quả phù hợp trong mục Phương pháp phản chứng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phương pháp phản chứng

Dùng phương pháp phản chứng, hãy chứng minh rằng, với các số bất kỳ thì các bất đẳng thức sau không đồng thời xảy ra
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chứng minh sẽ có một chữ số xuất hiện vô hạn lần.

Biết rằng số là một số vô tỉ. Dùng phản chứng, hãy chứng minh rằng trong khai triển thập phân của số sẽ có một chữ số xuất hiện vô hạn lần.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh bằng phương pháp phản chứng.

Cho số dương thỏa . Chứng minh rằng: bằng phương pháp phản chứng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy chứng minh:

Cho Hãy chứng minh:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng: Trong tất cả các tam giác

Cho có diện tích bằng (đơn vị diện tích).Trên các cạnh lấy lần lượt các điểm .Chứng minh rằng:Trong tất cả các tam giác có ít nhất một tam giác có diện tích nhỏ hơn hay bằng (đơn vị diện tích).
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng không tồn tại các số a,b,c đồng thời thỏa mãn

Chứng minh rằng không tồn tại các số đồng thời thỏa mãn :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng không thể biểu diễn số

Chứng minh rằng không thể biểu diễn số , thành tổng của hai hay nhiều số tự nhiên liên tiếp.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tồn tại hay không bất đẳng thức

Tồn tại hay không bất đẳng thức nếu


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay