phương pháp quy nạp

32 kết quả phù hợp trong mục phương pháp quy nạp
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải toán bằng phương pháp quy nạp

Giải các bài toán sau bằng phương nạp.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm đạo hàm cấp n cuả các hàm số

Tìm đạo hàm cấp cuả các hàm sốa) b) c)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bài toán bằng phương pháp quy nạp toán học

Cho .Hãy chứng minh: Hãy tổng quát hóa bài toán trên.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Phương pháp quy nạp toán học

Chứng minh:a) *.b) chia hết cho với mọi *.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh dãy số

Chứng minh với mọi *:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng mình quy nạp toán học

a) Chứng minh rằng : b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương pháp quy nạp toán học

Chứng minh rằng với mọi số nguyên ta đều có:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương pháp quy nạp toán học

Chứng minh rằng với mọi số nguyên ta đều có:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm đạo hàm cấp n

Bằng phương pháp quy nạp tìm đạo hàm cấp của hàm số .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh bằng phương pháp quy nạp

Chứng minh bằng phương pháp quy nạp, với mọi *, ta có:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hãy chứng minh

Cho .Hãy chứng minh: Hãy tổng quát hóa bài toán trên.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy chứng minh

Cho .Hãy chứng minh:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Cho .Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy chứng minh rằng

Cho .Hãy chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy chứng minh

Cho Hãy chứng minh:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh các BĐT sau:

Chứng minh các BĐT sau:a.b.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Đặt: Chứng minh rằng:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm đạo hàm cấp n cuả các hàm số

Tìm đạo hàm cấp cuả các hàm sốa) b) c)


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay