Phương pháp toạ độ trong

50 kết quả phù hợp trong mục Phương pháp toạ độ trong
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hai mặt phẳng vuông góc

Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hình hộp chữ nhật trùng với gốc tọa độ, ngoài ra . Gọi là trung điểm của . Tìm tỉ số để hai mặt phẳng vuông góc với nhau.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lập phương Xác định tâm và bán kính mặt cầu

Cho hình lập phương có các cạnh bên và cạnh . Cho các điểm trên cạnh sao cho . Xét mặt cầu đi qua bốn điểm a) Chứng minh rằng b) Xác định tâm và bán kính mặt cầu theo
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lập phương Tính tỉ số thể tích hai phần hình lập phương

Cho hình lập phương cạnh a) Chứng minh . Tính b) Tính góc giữa c) Gọi là trung điểm của cạnh là một điểm trên cạnh thỏa . Tính thể tích tiết diện do cắt hình lập phươngd) Tính tỉ số thể tích hai phần hình lập phương do thiết diện chia ra
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC

Cho hình chóp tứ giác có đáy là hình thang vuông tại . Cạnh bên vuông góc với đáy và a) Chứng minh rằng tam giác vuông. Tính diện tích tam giác b) Tính khoảng cách từ đến mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính diện tích tam giác

Cho hình hộp chữ nhật a) Tính diện tích tam giác theo b) Giả sử lần lượt là trung điểm của . Tính thể tích khối tứ diện theo
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hình thang cân

Cho hình chóp có đáy là hình vuông tâm , cạnh . Trên cạnh lấy một điểm với . Mặt phẳng cắt cạnh a) Chứng minh rằng là một hình thang cân. Tính diện tích hình thang theo b) Định để mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt cầu

Trong không gian cho hình lăng trụ đứng với .Viết phương trình mặt cầu có tâm và tiếp xúc với mặt phẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật Tìm thể tích khối chóp

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật với cạnh vuông góc với mặt đáy, cạnh tạo với mặt phẳng đáy một góc . Trên cạnh lấy điểm sao cho . Mặt phẳng cắt cạnh tại điểm . Tìm thể tích khối chóp .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối tứ diện ANIB

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật với vuông góc với mặt phẳng . Gọi lần lượt là trung điểm của , là giao điểm của . Tính thể tích khối tứ diện .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối đa diện

Cho không gian tọa độ . Trên các nửa trục tọa độ lấy các điểm tương ứng với a) Tính khoảng cách từ đến mặt phẳng theo b) Tính thể tích khối đa diện theo trong đó là chân đường cao trong tam giác
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ điểm M trong không gian sao cho

Trong không gian cho bốn điểm .1) Chứng minh là một tứ diện.2) Xác định tọa độ điểm trong không gian sao cho đại lượng đạt giá trị lớn nhất và tính giá trị ấy.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm thể tích khối chóp S.BCNM.

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật với cạnh vuông góc với mặt đáy, cạnh tạo với mặt phẳng đáy một góc . Trên cạnh lấy điểm sao cho . Mặt phẳng cắt cạnh tại điểm . Tìm thể tích khối chóp .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cho hình chóp S.ABCD Tính thể tích hình chóp

Trong không gian với hệ trục tọa độ cho hình chóp có đáy là hình thoi, cắt tại gốc tọa độ . Biết . Gọi là trung điểm của cạnh . Tính thể tích hình chóp , ở đây là giao điểm của với mặt phẳng .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông Tìm thể tích tứ diện CMNP

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng , mặt bên là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy . Gọi lần lượt là trung điểm của . Tìm thể tích tứ diện .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho ba tia Ox, Oy, Oz vuông Chứng minh ABC có ba góc nhọn

Cho ba tia vuông góc từng đôi một, lấy các điểm sao cho . Gọi là trực tâm, trọng tâm a) Tính theo b) Chứng minh có ba góc nhọn và
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tìm hệ thức giữa x, y

Cho hình chóp , đáy là hình vuông cạnh . Trên cạnh lấy lần lượt các điểm . Đặt a) Tìm hệ thức giữa để b) Tìm hệ thức giữa để
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh mặt phẳng Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

Cho tam giác đều và hình vuông cạnh nằm trong 2 mặt phẳng vuông góc với nhau. Gọi là trung điểm của là trung điểm của là trung điểm của a) Chứng minh rằng mặt phẳng b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng , giữa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách Tìm a,b để d đạt giá trị lớn nhất

Cho hình lăng trụ đứng biết với a) Tính khoảng cách của hai đường thẳng b) Cho thay đổi mà . Tìm để đạt giá trị lớn nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh ABC có ba góc nhọn Chứng minh trực tâm

Cho tứ diện có các cạnh đôi một vuông góc với nhau. là hình chiếu của trên a) Chứng minh có ba góc nhọnb) Chứng minh là trực tâm c) Chứng minh d) Gọi . Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách Tìm các giá trị của tham số m

Cho với là tham số khác )a) Tính khoảng cách giữa khi b) Gọi là hình chiếu vuông góc của trên . Tìm các giá trị của tham số để diện tích đạt giá trị lớn nhất


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay