Phương tích của đường tròn

4 kết quả phù hợp trong mục Phương tích của đường tròn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng BEFC nội tiếp

là đường cao , chiếu xuống thành . Chứng minh rằng nội tiếp.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy tính AB theo P1, P2, P2

Gọi là trung điểm của đoạn . Hãy tính theo lần lượt là phương tích của với đường tròn tâm , bán kính nào đó.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho đường tròn (O;R); CD là một đường kính của đường tròn. Trên đường thẳng CD

Cho đường tròn là một đường kính của đường tròn. Trên đường thẳng lấy hai điểm sao cho Chứng minh:a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho đường tròn (O),A,B là hai điểm trên (O) Chứng minh rằng

Cho đường tròn là hai điểm trên là trung điểm của một cung AB. Hai dây của cắt lần lượt tại . Chứng minh:a) tiếp xúc với đường tròn tiếp xúc với đường tròn .b) Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn.


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay