Phương trình bậc 2

6 kết quả phù hợp trong mục Phương trình bậc 2
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hay về dấu của tham thức bậc 2

Gỉa sử . Chứng minh phương trình: (1) có hai nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Tính các biểu thức: )Biết , là các nghiệm của phương trình: ) Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để phương trình sau có nghiệm trong khoảng

Xác định để phương trình sau có nghiệm trong khoảng :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng với mọi tham số

Cho phương trình lượng giác: . Giải phương trình () khi . Chứng minh rằng với mọi tham số thỏa mãn điều kiện thì pt () luôn luôn có nghiệm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình:

Gỉa sử . Chứng minh phương trình: (1) có hai nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho phương trình: chứng minh phương trình vô nghiệm

Cho phương trình: (1)a) Nếu , chứng minh phương trình có nghiệmb) Nếu , chứng minh phương trình vô nghiệm


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay