Phương trình bậc 3

11 kết quả phù hợp trong mục Phương trình bậc 3
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hằng đẳng thức: Áp dụng giải phương trình:

Chứng minh hằng đẳng thức: Áp dụng giải phương trình: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng tỏ phương trình có một nghiệm không phụ thuộc m

Cho phương trình a) Chứng tỏ phương trình có một nghiệm không phụ thuộc b) Tìm để tập nghiệm của phương trình có đúng hai giá trị.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định m để phương trình có 3 nghiệm dương phân biệt.

Cho phương trình: a. Định để phương trình có 3 nghiệm dương phân biệt.b. Với những giá trị nào của thì phương trình có 3 nghiệm phân biệt nhỏ hơn 2.c. Tìm để đồ thị hàm số tiếp xúc với trục .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải các phương trình:a) (1)b) (2)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giả sử phương trình

Giả sử phương trình nghiệm thực phân biệt, chứng minh rằng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng phương trình

Chứng minh rằng phương trình có ít nhất 1 một nghiệm thực.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

định m để phương trình: có ba nghiêm phân biệt lập thành cấp số nhân

Xác định để phương trình: (1)có ba nghiêm phân biệt lập thành cấp số nhân.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng không tồn tại giá trị của a,b

Cho phương trình: (1)Chứng minh rằng không tồn tại giá trị của để phương trình có ba nghiệm phân biệt lập thành cấp số nhân.


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay