Phương trình bậc 4

6 kết quả phù hợp trong mục Phương trình bậc 4
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình bậc 4

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình:

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện của tham số m để cho phương trình: có bốn nghiệm

Tìm điều kiện của tham số để cho phương trình: có bốn nghiệm thực phân biệt


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay