Phương trình bậc cao

33 kết quả phù hợp trong mục Phương trình bậc cao
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình bậc cao

Chứng minh rằng nếu: (1)có nghiệm thì phương trình: (2)cũng có nghiệm dương phân biệt sao cho
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình sau có nghiệm

Chứng minh phương trình sau có nghiệm:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện luận theo a số nghiệm của phương trình

Với là số nguyên dương cho trước, hãy biện luận theo số nghiệm của phương trình.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình bậc cao

Chứng minh rằng nếu là một số tự nhiên chẵn, và là một số lớn hơn, thì phương trình không có nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình vô nghiệm

Chứng minh rằng nếu là số tự nhiên chẵn và thì phương trình: vô nghiệm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập Ứng dụng định lí Lagrăng

Chứng minh rằng phương trình: có bốn nghiệm âm phân biệt.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

a) Giải phương trình: b) Giải phương trình: , biết rằng phương trình có hai nghiệm đối nhau.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trìn

Giải các phương trình:a) b)c) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình :;
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình sau

Giải các phương trình sau:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng phương trình

Chứng minh rằng phương trình: có nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương trình bậc cao

Chứng minh rằng nếu là số tự nhiên chẵn và thì phương trình: vô nghiệm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng các phương trình cho dưới đây luôn có nghiệm

Chứng minh rằng các phương trình cho dưới đây luôn có nghiệm:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng phương trình

Chứng minh rằng phương trình: có nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình:

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình:

Giải phương trình:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình:

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay