Phương trình bậc hai

116 kết quả phù hợp trong mục Phương trình bậc hai
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình luôn có nghiệm phân biệt

Cho hai số thỏa mãn điều kiện . Chứng minh phương trình luôn có nghiệm phân biệt thuộc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh tam thức có hai nghiệm phân biệt

Giả sử 1) Chứng minh Với 2) Chứng minh tam thức có hai nghiệm phân biệt
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tất cả các giá trị của tham số a

Tìm tất cả các giá trị của tham số a để các nghiệm của phương trình thỏa mãn :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giả sử phương trình

Giả sử phương trình có nghiệm phương trình có nghiệm chứng tỏ rằng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Không giải phương trình, chứng tỏ các phương trình sau luôn có hai nghiệm phân biệt:

Không giải phương trình, chứng tỏ các phương trình sau luôn có hai nghiệm phân biệt: với là tham số.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình có hai nghiệm:

a) Với giá trị nào của thì phương trình có hai nghiệm trái dấu?b) Cho phương trình: trong đó là tham số, .Tìm để phương trình có hai nghiệm: + cùng dương;+ cùng âm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình

Chứng minh rằng nếu thì phương trình: có ít nhất một nghiệm trog khoảng với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng phương trình (1) có nghiệm với mọi giá trị của m

Cho phương trình: với là tham số, là ẩn sốa) Chứng minh rằng phương trình có nghiệm với mọi giá trị của .b) Cho , không giải phương trình , hãy tính giá trị các biểu thức ; ví là nghiệm (nếu có) của phương trình .c) Tìm tất cả các giá trị của để phương trình có các nghiệm số đều là số nguyên.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình có:

a) Cho phương trình . Tìm để phương trình có: một nghiệm; hai nghiệm cùng dấu.b) Chứng minh rằng nếu phương trình có hai nghiệm trái dấu thì phương trình cũng có hai nghiệm trái dấu và tổng hai nghiệm dương không bé hơn .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình bậc hai

a) Tìm để phương trình sau có hai nghiệm dương:b) Lập phương trình bậc hai có hai nghiệm là
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu

a) Tìm để phương trình sau có hai nghiệm trái dấu:b) Tìm để phương trình có hai nghiệm phân biệt lớn hơn .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình có hai nghiệm

Cho phương trình . Tìm để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để

Giả sử là nghiệm của phương trình . Xác định để
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng nếu (1) và (2) có nghiệm chung thì

Cho hai phương trìnhChứng minh rằng nếu (1) và (2) có nghiệm chung thì (3)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình sau:

Giải các phương trình sau: trong đó là ẩn, còn là một góc cho trước:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng phương trình Luôn luôn có nghiệm

là 3 số tùy ý. Chứng minh rằng phương trình. Luôn luôn có nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tất cả các giá trị của s để mỗi phương trình đều có hai nghiệm phân biệt

Cho hai phương trình ; Tìm tất cả các giá trị của để mỗi phương trình đều có hai nghiệm phân biệt, và giữa 2 nghiệm của phương trình này có đúng một nghiệm của phương trình kia.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức

Cho phương trình bậc hai : Trong đó là tham sốa) Với những giá trị nào của thì phương trình có nghiệm ?b) Gọi là hai nghiệm của phương trình trên. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức khi thay đổi.


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay