Phương trình bậc nhất 1 ẩn

11 kết quả phù hợp trong mục Phương trình bậc nhất 1 ẩn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương trình bậc nhất 1 ẩn

Phương trình bậc nhất 1 ẩn là phương trình có dạng:
A. ax + b = 0 B. ax + b = 0 (a 0) C. ax + by = 0 D. ax^{2} + bx + c = 0

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các nghiệm nguyên của bất phương trình

Tìm các nghiệm nguyên của bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tìm các số tự nhiên

Cho các bất phương trình:(1): (2): a) Giải các bất phương trình.b) Tìm các số tự nhiên nghiệm đúng đồng thời cả hai bất phương trình.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm k để bất phương trình nhận mọi giá trị là nghiệm

Cho bất phương trình: 1. Giải bất phương trình với 2. Tìm k để bất phương trình nhận mọi giá trị là nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nguyên lớn nhất

Tìm giá trị nguyên lớn nhất thỏa điều kiện (*)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương trình:

Giải các bất phương trình:a) b)c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện để bất phương trình: có vô số nghiệm

Tìm điều kiện để bất phương trình:a) vô nghiệm b) có nghiệmc) có vô số nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để bất phương trình:

Tìm để bất phương trình:a) có tập nghiệm là b) có tập nghiệm là c) có nghiệm với mọi


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay