Phương trình bậc nhất 2 ẩn

6 kết quả phù hợp trong mục Phương trình bậc nhất 2 ẩn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hai hệ phương trình tương đương nhau

a) Cho phương trình x + y = 1 (1) , phương trình nào có thể kết hợp với phương trình (1) để được một hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn có vô số nghiệm?
A. 2x – 2 = -2y ; B. 2x – 2 = 2y ; C. -2y = 3 – 2x ; D. y = 1 + x.
b). Cho hệ phương trình:

Resized Image

Hai hệ phương trình đó tương đương với nhau. Đúng hay sai?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm phân biệt

Cho phương trình bậc hai ẩn x tham số m :
x2 + 2(m+1)x + 2m – 4 = 0 (1)
1. Giải PT (1) khi m = – 2
2. Tìm m để phương trình (1) có một nghiệm là 2 . Tìm nghiệm kia.
3. Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.
4. Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Tìm miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn:a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

Giải các bất phương trình sau bằng đồ thị:.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phương trình bậc nhất hai ẩn

Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn?a) b) c) d)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biểu diễn đồ thị nghiệm của bất phương trình Suy ra tập nghiệm

a) Biểu diễn đồ thị nghiệm của bất phương trình: b) Suy ra tập nghiệm các điểm có tọa độ là các số nguyên sao cho biểu thức được xác định.


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay