Phương trình bậc nhất một ẩn

39 kết quả phù hợp trong mục Phương trình bậc nhất một ẩn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương trình bậc nhất một ẩn

Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn A.frac{2}{x}-3=0 B. x-y = 0 C. 0x + 1 = 0

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương trình bậc nhất một ẩn

Phương trình nào sau đây không phải là phương trình bậc nhất một ẩn.
a. 2x+ 3 = 0 b. ( x-3)(x+ 1) = 0 c. 5x -7 = 0 d. -2x = 0

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số :1) (1)2) (2)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình bậc nhất một ẩn

Giải các phương trình bậc nhất:a) .b) .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình bậc nhất một ẩn

Cho phương trìnha) Tìm các điều kiện để phương trình có nghiệmb) Tìm nghiệm của phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình sau

Giải các phương trình sau (với ẩn số )(với )
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Giải và biện luận phương trình ( ẩn )a) b) c)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương trình bậc nhất một ẩn

Tìm nghiệm các phương trình sau:a) b) c)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm a để phương trình vô nghiệm

Cho phương trình ( ẩn )a) Giải phương trình với b) Tìm để phương trình vô nghiệm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình có nghiệm x=1

Cho phương trình a) Với giải phương trình đã chob) Tìm để phương trình có nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình:

Giải và biện luận phương trình:


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay