phương trình căn bậc hai

6 kết quả phù hợp trong mục phương trình căn bậc hai
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm của phương trình

Bài 1:
Tìm m để pt sau có nghiệm:

Resized Image
Bài 2:
Trong hệ trục tọa độ Oxy cho A(3;4) và 2 điểm B,C lần lượt trên 2 tia Ox,Oy sao cho A,B,C thẳng hàng. Xác định tọa độ B,C sao cho diện tích tam giác OBC đạt giá trị lớn nhất

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm

Tìm m để phương trình Resized Imagecó hai nghiệm phân biệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình căn bậc hai

Cho f(x)=2x^{2}+3x+1

a) Giải bất phương trình Resized Image

b) Giải bất phương trình Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình căn bậc hai

a) Giải phương trình: sqrt{x^{2}+x+1}=2x+1.

b) Tìm m để phương trình sau vô nghiệm: x^{2}-4left ( m-2 
ight )x+1=0< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay