Phương trình chính tắc của elip

12 kết quả phù hợp trong mục Phương trình chính tắc của elip
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình chính tắc của Elíp

Trên mpoxy : Viết phương trình chính tắc của Elíp
biết E đi qua 2 điểm M(4 ;9/5) , N(3 ;12/5)
Xác định toạ độ các đỉnh ? tiêu điểm ? Tim các điểm A thuộc E sao cho A nhìn 2 tiêu điểm của E dưới 1 góc vuông?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình chính tắc của elip

Viết phương trình chính tắc của elip trong các trường hợp sau:
1/ Độ dài trục lớn 10 và tiêu cự 8
2/ Tiêu cự 6 và tâm sai e=3/5
3/ Khoảng cách giữ các đường chuẩn là 16 và độ dài trục lớn 8
4/ Khoảng cách giữ các đường chuẩn là 32, tâm sai là ½

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình chính tắc của elip

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, viết phương trình chính tắc của elip (E), biết (E) có một tiêu điểm là F(–8; 0) và đi qua điểm M left ( 5;-3sqrt{3} 
ight )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hình giải tích trong mặt phẳng

Cho hypebol Viết phương trình chính tắc của elip đi qua điểm và có tiêu điểm trùng với tiêu điểm của hypebol
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc của Elip

Lập phương trình chính tắc của Elip , biết hai tiêu điểm là và độ dài trục lớn bằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chuyển phương trình của (H) về dạng chính tắc Viết phương trình Hyperbol

Cho Hyperbol có phương trình: a. Chuyển phương trình của về dạng chính tắc. Tìm tọa độ các đỉnh, tọa độ các tiêu điểm, tính tâm sai, các đường tiệm cận của và xác định phương trình tham số của b. Viết phương trình Hyperbol liên hợp của . Tìm các thuộc tính của và xác định phương trình tham số của .c. Lập phương trình tham số của đường tròn đường kính và tìm giao điểm của với .d. Viết phương trình chính tắc và phương trình tham số của Elip có tiêu điểm trùng với tiêu điểm của và ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc của elip trong các trường hợp sau

Lập phương trình chính tắc của elip trong các trường hợp sau:a) Elip đi qua điểm ;b) Một tiêu điểm và điểm .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc của Elip, biết

Lập phương trình chính tắc của Elip, biết:
a. Độ dài trục lớn và trục nhỏ lần lượt là 8 và 6
b. Độ dài trục lớn bằng 10 và tiêu cự bằng 6
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho họ Elip có phương trình Tìm quỹ tích các tiêu điểm

Cho họ Elip có phương trình: với a. Đưa phương trình của về dạng chính tắc, từ đó xác định tọa độ tâm, tiêu điểm và các đỉnh của nó. b. Tìm quỹ tích các đỉnh của Elip khi thay đổic. Tìm quỹ tích các tiêu điểm của Elip khi thay đổi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc của Elip (E) đi qua điểm A

Cho hai điểm và điểm a. Lập phương trình chính tắc của Elip đi qua điểm và có hai tiêu điểm là b. Tìm tọa độ điểm trên sao cho
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình chính tắc của elip trong các trường hợp sau:

Viết phương trình chính tắc của elip trong các trường hợp sau:a) Độ dài trục lớn bằng , trục nhỏ bằng .b) Mội tiêu điểm và độ dài trục lớn bằng .c) Một tiêu điểm và điểm nằm trên elíp.d) Elip đi qua .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc của elip (E) biết A(0;2) là một đỉnh

Lập phương trình chính tắc của elip biết là một đỉnh và là một tiêu điểm của là tiêu điểm và đi qua


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay