Phương trình chính tắc của hypebol

9 kết quả phù hợp trong mục Phương trình chính tắc của hypebol
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc của Hyperbol

Lập phương trình chính tắc của Hyperbol, biết hai tiêu điểm , độ dài trục thực bằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chuyển phương trình của (H) về dạng chính tắc Viết phương trình Hyperbol

Cho Hyperbol có phương trình: a. Chuyển phương trình của về dạng chính tắc. Tìm tọa độ các đỉnh, tọa độ các tiêu điểm, tính tâm sai, các đường tiệm cận của và xác định phương trình tham số của b. Viết phương trình Hyperbol liên hợp của . Tìm các thuộc tính của và xác định phương trình tham số của .c. Lập phương trình tham số của đường tròn đường kính và tìm giao điểm của với .d. Viết phương trình chính tắc và phương trình tham số của Elip có tiêu điểm trùng với tiêu điểm của và ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc và phương trình tham số của Hyperbol

Lập phương trình chính tắc và phương trình tham số của Hyperbol có cùng hình chữ nhật cơ sở với có phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc và phương trình tham số của Hyperbol

Lập phương trình chính tắc và phương trình tham số của Hyperbol biết:a. Có các tiêu điểm trên , độ dài trục ảo bằng và hai đường tiệm cận vuông góc với nhau.b. Đi qua điểm và mỗi đường tiệm cận tạo với trục hoành một góc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình Hyperbol (H) có một đỉnh trên trục thực

Lập phương trình Hyperbol có một đỉnh trên trục thực là và đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của là:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tùy theo các giá trị của m, hãy xác định khi nào thì (Cm) là elip

Cho họ đường cong có phương trình: trong đó là tham số Tùy theo các giá trị của , hãy xác định khi nào thì là elip, khi nào là Hypebol? Giả sử là một điểm tùy ý trên đường thẳng không thuộc trục hoành. Chứng minh rằng với mỗi điểm luôn luôn có đường cong của họ đi qua . Hỏi trong số đường cong đó có bao nhiêu elip và bao nhiêu Hypebol?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định các tiêu điểm

Cho elip: Xác định các tiêu điểm , tâm sai và vẽ elip. là một điểm bất kì trên elip. Chứng tỏ rằng tỷ số khoảng cách từ tới tiêu điểm phải và tới đường thẳng có giá trị không đổi. Cho đường tròn (): Xét đường tròn () di động nhưng luôn luôn đi qua tiêu điểm phải và tiếp xúc ngoài với đường tròn (). Chứng tỏ rằng các tâm của đường tròn () nằm trên một Hypebol cố định. Viết phương trình của hypebol đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định các tiêu điểm Viết phương trình của hypebol

Cho elip: Xác định các tiêu điểm , tâm sai và vẽ elip. là một điểm bất kì trên elip. Chứng tỏ rằng tỷ số khoảng cách từ tới tiêu điểm phải và tới đường thẳng có giá trị không đổi. Cho đường tròn (): Xét đường tròn () di động nhưng luôn luôn đi qua tiêu điểm phải và tiếp xúc ngoài với đường tròn (). Chứng tỏ rằng các tâm của đường tròn () nằm trên một Hypebol cố định. Viết phương trình của hypebol đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc của hypebol biết: Nửa trục thực bằng 4, nửa tiêu cự bằng 10

Lập phương trình chính tắc của hypebol biết:a) Nửa trục thực bằng , nửa tiêu cự bằng . b) Tiêu cự bằng và một tiệm cận là .c) Tâm sai và hypebol qua điểm .


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay