Phương trình chính tắc của parabol

2 kết quả phù hợp trong mục Phương trình chính tắc của parabol
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách từ F đến (d)

Cho điểm và đường thẳng a. Tính khoảng cách từ đến từ đó suy ra phương trình đường tròn tâm tiếp xúc với đường thẳng b. Viết phương trình Parabol có tiêu điểm và đỉnh là gốc tọa độ. Chứng minh rằng tiếp xúc với . Tìm tọa độ của tiếp điểm.c. Một điểm nằm trên có hoành độ . Hãy tính khoảng cách từ điểm đó tới tiêu điểm.d. Qua dựng đường thẳng thay đổi luôn cắt tại hai điểm . Chứng minh rằng tích số khoảng cách từ tới là một hằng số.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình của parabol biết:

Viết phương trình của parabol biết:a) là trục đối xứng và tiêu điểm là .b) là trục đối xứng và tiêu điểm là .c) Tiêu điểm là và đường chuẩn .


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay