Phương trình chứa ẩn ở mẫu

19 kết quả phù hợp trong mục Phương trình chứa ẩn ở mẫu
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương trình

Giải các bất phương trình sau:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương trình

Giải các bất phương trình sau:1. 2.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương trình sau

Giải các bất phương trình sau:1. 2.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình có chứa ẩn ở mẫu

Giải các phương trình có chứa ẩn ở mẫu:a) b) c) d) e) f) g) .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình:a) .b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương trình sau

Giải bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình sau có nghiệm x=1

a) Giải phương trình b) Tìm để phương trình sau có nghiệm :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình sau:

Giải phương trình sau:1.2.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình:

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải thích tại sao phương trình sau lại chỉ có 1 nghiệm

Giải thích tại sao phương trình sau lại chỉ có 1 nghiệm, đó là nghiệm nào?\frac{1}{1+z}+\frac{2}{1+\sqrt{z}}=\frac{2+\sqrt{z}}{2z}
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận theo tham số m phương trình:

Giải và biện luận theo tham số phương trình:a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay