Phương trình chứa căn

2 kết quả phù hợp trong mục Phương trình chứa căn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình

Tìm để phương trình: có nghiệm thuộc khoảng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình:

Giải phương trình:


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay