Phương trình chứa dấu

32 kết quả phù hợp trong mục Phương trình chứa dấu
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tương giao của đồ thị khó đây

Cho hàm số . Với giá trị nào của , phương trình có đúng nghiệm thực phân biệt
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình:e/ Tìm nghiệm nguyên nhỏ nhất của phương tình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải các phương trình:a) || = 12 b) || + c) || = d) || = e)|| = f)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định m để các nghiệm của phương trình thỏa hệ

Định để các nghiệm của phương trình: (*) thỏa hệ thức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để phương trình sau có nghiệm duy nhất

Xác định để phương trình sau có nghiệm duy nhất: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình sau

Giải các phương trình sau:a)b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Giải và biện luận phương trình: , trong đó là tham số.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình sau:

Giải các phương trình sau:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình sau:

Giải các phương trình sau: a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nguyên duy nhất của x

Tìm giá trị nguyên duy nhất của thỏa phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm của các phương trình sau:

Tìm nghiệm của các phương trình sau:a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình và bất phương trình:

Giải các phương trình và bất phương trình:a) ; b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình:

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình:

Giải các phương trình:a/ b/ c/ d/


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay