Phương trình chứa tham số

290 kết quả phù hợp trong mục Phương trình chứa tham số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện của tham số m để cho phương trình: có bốn nghiệm

Tìm điều kiện của tham số để cho phương trình: có bốn nghiệm thực phân biệt
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận theo tham số m phương trình:

Giải và biện luận theo tham số phương trình:4x-2=m(mx-1) (1)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho phương trình Hãy lập phương trình bậc hai có hai

Cho phương trình có hai nghiệm khác 0. Hãy lập phương trình bậc hai có hai nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị m để phương trình Có hai nghiệm trái dấu

Tìm các giá trị m để phương trình a) Có nghiệm dương.b) Có hai nghiệm trái dấu? phương trình có thể có hai nghiệm đều âm được không?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải PT

Giải PT
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải PT

Giải PT
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với các điều kiện a, b, c là các số thực Hãy tìm nghiệm của PT:

Với các điều kiện a, b, c là các số thực thỏa Hãy tìm nghiệm của PT:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện để PT có nghiệm

Cho PTa) Tìm điều kiện để PT có nghiệmb) Tính nghiệm của PT
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định m để PT sau có nghiệm

Định m để PT sau có nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho PT: Tìm điều kiện cho a,b để phương trình có nghiệm

Cho PT:a) Tìm điều kiện cho a,b để phương trình có nghiệmb) Tìm điều kiện cho a( theo b) để phương trình có nghiệm âm


< Lùi ... 1 10 11 12 13 14 15 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay