Phương trình chứa tham số

290 kết quả phù hợp trong mục Phương trình chứa tham số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu nhau

Cho phương trình: (1)1) Tìm để phương trình đã cho có nghiệm2) Tìm để phương trình đã cho có nghiệm duy nhất3) Tìm để phương trình có hai trái dấu nhau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện luận theo a số nghiệm của phương trình

Với là số nguyên dương cho trước, hãy biện luận theo số nghiệm của phương trình.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Cho phương trình a) Giải phương trình với b) Giải và biện luận phương trình theo
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về Phương trình vô tỉ

Cho phương trình: a) Giải phương trình với b) Với những giá trị nào của thì phương trình có nghiệm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phương trình lôgarit

Tìm để phương trình: được nghiệm đúng với mọi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình bậc cao

Chứng minh rằng nếu là một số tự nhiên chẵn, và là một số lớn hơn, thì phương trình không có nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định giá trị tham số m

Cho phương trình bậc hai:a) Xác định giá trị tham số để hai nghiệm thỏa mãn điều kiệnb) Xác định giá trị tham số để hai nghiệm thỏa mãn điều kiện.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định giá trị m để hệ thức sau đây được thỏa mãn

Cho phương trình: a) Biện luận theo số nghiệm và dấu của các nghiệm của phương trình.b) Xác định giá trị để hệ thức sau đây được thỏa mãn:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt

Với giá trị nào của thì các phương trình sau có hai nghiệm âm phân biệt?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập phương trình chứa tham số

Với giá trị nào của thì các phương trình sau có hai nghiệm đều dương:.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định a để hệ phương trình có nghiệm duy nhất

Cho hệ phương trình: , với là số dương khác . Xác định để hệ phương trình có nghiệm duy nhất và giải hệ phương trình trong trường hợp đó. Viết phương trình ba cạnh của tam giác trong mặt phẳng , cho biết đỉnh , đường phân giác trong và đường trung tuyến kẻ từ một đỉnh của tam giác có phương trình lần lượt là:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Phương trình lôgarit

Cho phương trình : . Giải phương trình với . Xác định để phương trình có nghiệm phân biệt thỏa mãn :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận hệ phương trình theo tham số

Giải và biện luận theo tham số thực , hệ phương trình: trong đó () là ẩn.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Giải bất phương trình sau:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay