Phương trình chứa tham số

290 kết quả phù hợp trong mục Phương trình chứa tham số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của a phương trình có nghiệm duy nhất

Với giá trị nào của , phương trình có nghiệm duy nhất?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của m để pt sau có nghiệm duy nhất

Tìm các giá trị của để pt sau có nghiệm duy nhất:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình sau có nghiệm

Tìm để phương trình sau có nghiệm :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chứng tỏ phương trình luôn có nghiệm với mọi n

Cho phương trình theo ẩn , với các tham số a) Khi , chứng tỏ phương trình luôn có nghiệm với mọi .b) Tìm để hai nghiệm của phương trình thỏa mãn hệ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của tham số m thì cả hai phương trình đều có nghiệm

Cho . Với giá trị nào của tham số thì cả hai phương trình đều có nghiệm? Giải và biện luận bất phương trình sau theo tham số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phương trình có hai nghiệm thực phân biệt

Với các giá trị nào của thì phương trình: có hai nghiệm thực phân biệt thỏa mãn:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định giá trị của tham số m để phương trình có nghiệm duy nhất

Xác định giá trị của tham số để phương trình: có nghiệm duy nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ

Cho hệ phương trình : 1) Giải hệ với .2) Với những giá trị nào của thì hệ có nghiệm?3) Giả sử hệ có nghiệm . Xác định để biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương trình chứa tham số

Tìm giá trị của tham số sao cho phương trình:có một nghiệm thuộc khoảng còn nghiệm kia nhỏ hơn .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm a để phương trình vô nghiệm

Cho phương trình ( ẩn )a) Giải phương trình với b) Tìm để phương trình vô nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương trình chứa tham số

Tìm để phương trình sau có nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của m thì phương trình có 4 nghiệm phân biệt

Với giá trị nào của thì phương trình: có bốn nghiệm phân biệt.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phương trình vô tỉ

Tìm để phương trình sau có nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định tham số m để phương trình sau có nghiệm

Xác định tham số để phương trình sau có nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phương trình chứa tham số

Cho phương trình: a) Giải phương trình với .b) Lập một hệ thức giữa các nghiệm độc lập với tham số và dùng hệ thức này để tính nghiệm kép của phương trình.c) Tính: theo . Tính giá trị tham số để .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương trình lôgarit

Với những giá trị nào của thì phương trình nghiệm duy nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của m để phương tình sau đây có nghiệm

Tìm các giá trị của để phương tình sau đây có nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình sau đây có nghiệm

Tìm để phương trình sau đây có nghiệm :


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay