Phương trình chứa tham số

290 kết quả phù hợp trong mục Phương trình chứa tham số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phương trình chứa tham số

Xác định các giá trị của để phương trình : có nghiệm và tìm nghiệm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm duy nhất

Cho phương trình: a) Với giá trị nào của thì phương trình có nghiệm duy nhất.b) Với giá trị nào của thì phương trình có nghiệm kép? Tính nghiệm kép.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Cho phương trình: a) Với giá trị nào của thì phương trình có nghiệm duy nhất.b) Giải phương trình với .c) Cới giá trị nào của thì phương trình có nghiệm kep. Tính nghiệm kép.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Cho phương trình: với là tham số.a) Chứng minh rằng phương trình đã cho có nghiệm với mọi giá trị của tham số .b) Giải phương trình.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm kép

Cho phương trình: a) Với giá trị nào của thì phương trình có nghiệm duy nhất?b) Với giá trị nào của thì phương trình có nghiệm kép?
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập một hệ thức giữa các nghiệm của phương trình độc lập với tham số m

Cho phương trình: .Lập một hệ thức giữa các nghiệm của phương trình độc lập với tham số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình bậc hai

Cho hai phương trình bậc hai: Chứng minh rằng nếu hệ thức sau đây được thỏa mãn thì ít nhất một trong hai phương trình trên có nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số a

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số : a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định giá trị tham số

a) Xác định giá trị tham số để các nghiệm của phương trình thỏa mãn hệ thức .b) Xác định giá trị tham số để các nghiệm của phương trình thỏa mãn hệ thức .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định giá trị tham số m để phương trình có nghiệm

Cho phương trình: a) Giải phương trình.b) Xác định giá trị tham số để phương trình có nghiệm thỏa mãn:.c) Chứng tỏ biểu thức: không phụ thuộc vào giá trị của tham số .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị k để phương trình có hai nghiệm

Cho phương trình bậc hai: .Tìm giá trị để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn điều kiện nghiệm này gấp nghiệm kia.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương trình chứa tham số

Cho phương trình: .Tính theo các hệ số biểu thức .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định các hệ số a, b, c của phương trình

Xác định các hệ số của phương trình: , biết phương trình có hai nghiệm thỏa mãn các hệ thức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định giá trị tham số

Cho phương trình: a) Giải phương trình.b) Xác định giá trị tham số để phương trình có một nghiệm gấp đôi nghiệm kia.c) Xác định để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn hệ thức sau:d) Viết phương trình bậc hai theo ẩn với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để phương trình sau có nghiệm trong khoảng

Xác định để phương trình sau có nghiệm trong khoảng :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định a để phương trình

Định để phương trình: nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

với giá trị nào của a thì phương trình có 1 nghiệm duy nhất

Với giá trị nào của thì phương trình : nghiệm duy nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm a để phương trình sau đây có 1 nghiệm duy nhất

Tìm để phương trình sau đây có nghiệm duy nhất:


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay