Phương trình chứa tham số

290 kết quả phù hợp trong mục Phương trình chứa tham số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm a để hệ có nghiệm với mọi b

Cho hệ phương trình Tìm để hệ có nghiệm với mọi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm a để hệ có cả hai nghiệm đều âm

Cho hệ phương trình 1. Giải hệ với 2. Tìm a để hệ có cả hai nghiệm đều âm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng hệ có nghiệm với mọi k

Cho hệ: a) Giải hệ với b) Chứng minh rằng hệ có nghiệm với mọi .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình khi m=12

Cho hệ phương trình: a) Giải hệ phương trình khi .b) Với những giá trị nào của thì hệ phương trình đã cho có nghiệm.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định giá trị của m để hệ (I) có đúng hai nghiệm

Cho hệ phương trình tham số Xác định giá trị của để hệ (I) có đúng hai nghiệm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị của m để hệ có nghiệm duy nhất

Cho hệ phương trình phụ thuộc tham số :Tìm giá trị của để hệ có nghiệm duy nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất

Cho hệ:1) Tìm để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.2) Tìm để hệ phương trình có nghiệm nguyên.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận hệ phương trình

Cho hệ phương trình: a) Giải biện luận theo tham số b) Tìm hệ thức liên hệ giữa các nghiệm của hệ độc lập với tham số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Hệ phương trình chứa tham số

Tìm để với mọi , luôn tồn tại để hệ có nghiệm: với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm a để hệ có nghiệm

Cho hệ phương trình Tìm để hệ có nghiệm với mọi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm a để hệ có nghiệm duy nhất

Cho hệ: Tìm để hệ có nghiệm duy nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định a để phương trình có nghiệm duy nhất

Xác định để phương trình: (1) có nghiệm duy nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm a để hệ sau đây có nghiệm

Tìm để hệ sau đây có nghiệm :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của a thì tổng bình phương các nghiệm cuả hệ phương trình sau nhỏ nhất:

Với giá trị nào của a thì tổng bình phương các nghiệm cuả hệ phương trình sau nhỏ nhất:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định m nguyên để hệ phương trình có nghiệm nguyên

Định m nguyên để hệ phương trình có nghiệm nguyên:a/ b/


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay