Phương trình chứa tham số

290 kết quả phù hợp trong mục Phương trình chứa tham số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng:

Hệ phương trình có nghiệm Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

a,b,c là ba số khác 0. Giải hệ phương trình

Cho a,b,c là ba số khác . Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm a để U đạt giá trị nhỏ nhất.

Giả xử là nghiệm của hệ Tìm để đạt giá trị nhỏ nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định các giá trị của tham số a để hệ phương trình sau đây có nghiệm

Xác định các giá trị của tham số để hệ phương trình sau đây có nghiệm () với mọi giá trị của tham số :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm a để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất

Tìm để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm a để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất

Tìm để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập hợp các giá trị của $m$ để hệ có hai nghiệm phân biệt.

Cho hệ phương trình a) Tìm tập hợp các giá trị của để hệ có hai nghiệm phân biệt.b) Gọi là các nghiệm của hệ. Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để phương trình sau có vô số nghiệm:

Xác định m để phương trình sau có vô số nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để mỗi phương trình sau có duy nhất một nghiệm

Xác định m để mỗi phương trình sau có duy nhất một nghiệma)b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định các giá trị của m để phương trình sau vô nghiệm:

Xác định các giá trị của m để phương trình sau vô nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình theo tham số m:

Giải và biện luận phương trình theo tham số m:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của m để hai phương trình tương đương

Cho hai phương trình : (m là tham số).Tìm các giá trị của m để hai phương trình tương đương.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho phương trình Tìm m để (1) có bốn nghiệm phân biệt

Cho phương trình: a) Giải khi b) Tìm để có bốn nghiệm phân biệt.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình có nghiệm duy nhất:

Tìm để phương trình có nghiệm duy nhất:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài


< Lùi ... 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay