Phương trình chứa tham số

290 kết quả phù hợp trong mục Phương trình chứa tham số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình sau theo các tham số

Giải và biện luận phương trình sau theo các tham số : .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ đã cho khi m = 2

Cho phương trình : ( là tham số). Giải hệ đã cho khi . Tìm để phương trình đã cho có nghiệm phân biệt
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình có nghiệm x=1

Cho phương trình a) Với giải phương trình đã chob) Tìm để phương trình có nghiệm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình khi a = 7

Cho phương trình : . Giải phương trình khi . Biện luận theo số nghiệm của phương trình.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hàm số:

Cho hàm số:. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.. Tìm để phương trình: nghiệm dương.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tìm nghiệm bé nhất ( có thể) của phương trình

Khi tìm nghiệm bé nhất ( có thể) của phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng tỏ phương trình có một nghiệm không phụ thuộc m

Cho phương trình a) Chứng tỏ phương trình có một nghiệm không phụ thuộc b) Tìm để tập nghiệm của phương trình có đúng hai giá trị.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để -2 xen kẽ giữa các nghiệm của phương trình

Tìm để xen kẽ giữa các nghiệm của phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định m để phương trình có 3 nghiệm dương phân biệt.

Cho phương trình: a. Định để phương trình có 3 nghiệm dương phân biệt.b. Với những giá trị nào của thì phương trình có 3 nghiệm phân biệt nhỏ hơn 2.c. Tìm để đồ thị hàm số tiếp xúc với trục .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số a

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để cho phương trình: (*) có không ít hơn 4 nghiệm nguyên khác nhau.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phương trình có ba nghiệm phân biệt. Khi đó, hãy xét dấu các nghiệm.

Cho phương trình: a.Với , phương trình có mấy nghiệm?b. Tìm để phương trình có ba nghiệm phân biệt. Khi đó, hãy xét dấu các nghiệm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng với mọi a, b phương trình

Cho hàm số .1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ứng với .2) Trong trường hợp tổng quát, các số phải thỏa mãn điều kiện gì để hàm số có cực đại và cực tiểu.?3) Chứng minh rằng với mọi phương trình không thể có nghiệm phân biệt
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.

Cho hàm số:. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.. Tìm để phương trình: nghiệm dương.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài


< Lùi ... 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay