Phương trình của mặt phẳng

49 kết quả phù hợp trong mục Phương trình của mặt phẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng

Viết phương trình mặt phẳng đi qua và vuông góc với mặt phẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài toán về Phương trình mặt phẳng

Lập phương trình mặt phẳng song song với mặt phẳng và tiếp xúc với mặt cầu
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hay về viết phương trình mặt phẳng

Hãy viết phương trình mặt phẳng qua điểm song song với trục và vuông góc với mặt phẳng:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phương trình của mặt phẳng

Xác định các tham số để mặt phẳng thuộc chùm mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hai đường thẳng song song

Chứng minh hai đường thẳng sau đây song song và viết phương trình mặt phẳng chứa hai đường thẳng đó:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương trình của mặt phẳng

Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho đường thẳng: và điểm . Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm song song với đường thẳng đồng thời khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng cách đều đường thẳng

Viết phương trình mặt phẳng cách đều đường thẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phương trình của mặt phẳng

Cho đường thẳng . Viết phương trình mặt phẳng song song và cách đều đường thẳng trên.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng

Viết phương trình mặt phẳng cách đều mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng cách đều đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ viết phương trình mặt phẳng cách đều đường thẳng:.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tọa độ không gian

Trong không gian , đường thẳng có phương trình là: và đường thẳng có phương trình là: Chứng minh rằng hai đường thẳng đó cắt nhau. Tìm giao điểm của chúng.. Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng () đi qua hai đường thẳng ’.. Tìm thể tích phần không gian giới hạn bởi mặt phẳng () và ba mặt phẳng tọa độ.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng (ABC)

Trong không gian với hệ tọa độ . Cho ba điểm . Viết phương trình mặt phẳng và tìm điểm thuộc mặt phẳng sao cho
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

viết phương trình mặt phẳng (P)

Trong không gian với hệ tọa độ viết phương trình mặt phẳng đi qua , song song với đường thẳng d: và khoảng cách từ tới là lớn nhất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm M(9; 1; 1)

Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm cắt các tia tại sao cho thể tích tứ diện có giá trị nhỏ nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng với .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

hãy xác định toạ độ tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác

Trong không gian với hệ tọa độ , hãy xác định toạ độ tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác , biết .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng:.a) Chứng minh b) Viết phương trình mặt phẳng chứa .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép đối xứng trục

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng: và điểm .a) Tìm tọa độ điểm đối xứng với qua .b) Lập phương trình mặt phẳng đi qua và song song với .c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng song song với mặt phẳng

Viết phương trình mặt phẳng song song với mặt phẳng: và cách một khoảng bằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tìm phương trình của mp

Mặt phẳng cắt trục tọa độ lần lượt tại . Biết là trực tâm của tam giác , tìm phương trình của mp


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay