Phương trình đường tròn

69 kết quả phù hợp trong mục Phương trình đường tròn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm những điểm M thuộc đường thẳng d sao cho

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ cho đường tròn và đường thẳng có phương trình: . Tìm những điểm thuộc đường thẳng sao cho từ điểm kẻ được đến hai tiếp tuyến hợp với nhau góc .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng tập hợp các điểm Hãy viết phương trình đường tròn

Cho đường tròn có tâm và bán kính bằng . Chứng minh rằng tập hợp các điểm từ đó ta vẽ được hai tiếp tuyến với tạo với nhau một góc là một đường tròn. Hãy viết phương trình đường tròn đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập hợp các điểm M sao cho:

Cho . Tìm tập hợp các điểm sao cho:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ tâm và bán kính Viết phương trình tiếp tuyến

Cho đường tròn có phương trình: a) Tìm tọa độ tâm và bán kính của b) Viết phương trình tiếp tuyến với đi qua điểm .c) Viết phương trình tiếp tuyến với vuông góc với đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng khi đó đường thẳng AB có phương không đổi.

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Đềcac vuông góc cho họ đường tròn . Chứng minh rằng họ luôn luôn tiếp xúc với hai đường thẳng cố định.. Tìm để cắt đường tròn : tại hai điểm phân biệt . Chứng minh rằng khi đó đường thẳng có phương không đổi.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

viết phương trình chính tắc của đường tròn

Cho ba điểm trong mặt phẳng tọa độ trực chuẩn Chứng minh rằng tam giác là tam giác vuông và tính diện tích của nó. Giả sử là điểm chạy trên đường tròn ngoại tiếp tam giác . Chứng minh rằng khi đó trọng tâm của tam giác chạy trên một đường tròn, viết phương trình chính tắc của đường tròn đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho đường thẳng Lập phương trình đường tròn tiếp xúc

Cho đường thẳng a. Chứng tỏ rằng cắt tại hai điểm phân biệt . Tìm tọa độ trung điểm của b. Lập phương trình đường tròn tiếp xúc với tại và tiếp xúc với c. Lập phương trình đường tròn có bán kính bằng tiếp xúc với và tiếp xúc ngoài với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn có phương trình

Trong hệ tọa độ , cho hai đường tròn có phương trình Lập phương trình tiếp tuyến chung của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng với hệ tọa Viết phương trình đường tròn

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đề các vuông góc cho đường tròn : và đường thẳng Viết phương trình đường tròn đối xứng với đường tròn qua đường thẳng . Tìm tọa độ các giao điểm


< Lùi ... 1 2 3 4 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay