Phương trình elip

14 kết quả phù hợp trong mục Phương trình elip
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tiêu điểm tâm sai của elip

Xác định các độ dài các trục, tiêu điểm, tâm sai và đường chuẩn của các elip có phương trình:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình elip

Viết phương trình elip có tâm đối xứng O, hai trục đối xứng Ox, Oy, các tiêu điểm nằm trên trục tung và
1/ Độ dài trục lớn là 10 và tiêu cự 8
2/ Độ dài trục nhỏ là 16 và tâm sai e=3/5
3/ Khoảng cách giữ các đường chuẩn 32/3 và tâm sai e=3/4

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hay về Đường hypebol

Cho elip .Lập phương trình đường tròn đi qua các giao điểm của hai elip và hypebol.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình Elip

Cho elip Tìm điểm sao cho , ở đây , là hai tiêu điểm của elip. Tìm điểm sao cho
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tùy theo các giá trị của m, hãy xác định khi nào thì (Cm) là elip

Cho họ đường cong có phương trình: trong đó là tham số Tùy theo các giá trị của , hãy xác định khi nào thì là elip, khi nào là Hypebol? Giả sử là một điểm tùy ý trên đường thẳng không thuộc trục hoành. Chứng minh rằng với mỗi điểm luôn luôn có đường cong của họ đi qua . Hỏi trong số đường cong đó có bao nhiêu elip và bao nhiêu Hypebol?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định các tiêu điểm

Cho elip: Xác định các tiêu điểm , tâm sai và vẽ elip. là một điểm bất kì trên elip. Chứng tỏ rằng tỷ số khoảng cách từ tới tiêu điểm phải và tới đường thẳng có giá trị không đổi. Cho đường tròn (): Xét đường tròn () di động nhưng luôn luôn đi qua tiêu điểm phải và tiếp xúc ngoài với đường tròn (). Chứng tỏ rằng các tâm của đường tròn () nằm trên một Hypebol cố định. Viết phương trình của hypebol đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định các tiêu điểm Viết phương trình của hypebol

Cho elip: Xác định các tiêu điểm , tâm sai và vẽ elip. là một điểm bất kì trên elip. Chứng tỏ rằng tỷ số khoảng cách từ tới tiêu điểm phải và tới đường thẳng có giá trị không đổi. Cho đường tròn (): Xét đường tròn () di động nhưng luôn luôn đi qua tiêu điểm phải và tiếp xúc ngoài với đường tròn (). Chứng tỏ rằng các tâm của đường tròn () nằm trên một Hypebol cố định. Viết phương trình của hypebol đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc của elip biết Độ dài trục lớn

Lập phương trình chính tắc của elip biết rằng : Độ dài trục lớn bằng và tiêu cự bằng Đỉnh đi qua điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

viết phương trình chính tắc của elip Tìm những điểm nằm trên elip

Trên mặt phẳng viết phương trình chính tắc của elip Có tâm là gốc tọa độ và đi qua hai điểm Có tiêu điểm có độ dài trục lớn bằng . Tìm những điểm nằm trên elip có bán kính qua tiêu điểm này bằng ba lần bán kính qua tiêu điểm kia Có hai tiêu điểm và đi qua điểm . Tìm những điểm trên nhìn hai tiêu điểm dưới góc vuông
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm trên (E) điểm C có hoành độ và tung độ dương sao cho tam giác ABC có diện tích lớn nhất.

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ cho elíp và hai điểm . Tìm trên điểm có hoành độ và tung độ dương sao cho tam giác có diện tích lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng với hệ toạ Viết phương trình chính tắc của

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ xét elíp đi qua điểm và có phương trình một đường chuẩn là Viết phương trình chính tắc của
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng Oxy Hãy tìm tọa độ các đỉnh, tiêu điểm thứ hai

Trong mặt phẳng hãy viết phương trình chính tắc của elip nhận một tiêu điểm là và độ dài trục nhỏ là . Hãy tìm tọa độ các đỉnh, tiêu điểm thứ hai và tâm sai của elip. Tìm tọa độ điểm nằm trên elip sao cho .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho elip: Tìm điểm M

Trên mặt phẳng tọa độ cho elip: . lần lượt là tiêu điểm phải và trái của . Tìm điểm trên sao cho
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy hãy lập phương trình chính tắc cuả Elip

Trên mặt phẳng tọa độ hãy lập phương trình chính tắc cuả Elip có độ dài trục lớn là , các đỉnh trên trục nhỏ và hai tiêu điểm cùng nằm trên một đường tròn.


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay