Phương trình Hệ phương

10 kết quả phù hợp trong mục Phương trình Hệ phương
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ phương trình mũ

Xác định để hệ sau có nghiệm duy nhất :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm a để hệ sau có nghiệm với mọi b

Tìm để hệ sau có nghiệm với mọi :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tùy theo giá trị của m, hãy tìm nghiệm nguyên của phương trình

a) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: b)Tùy theo giá trị của m, hãy tìm nghiệm nguyên của phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tất cả các giá trị của tham số m

Cho hệ phương trình. Giải hệ khi . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để có nhiều hơn hai nghiệm.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định các giá trị của a để phương trình sau có nghiệm

Xác định các giá trị của để phương trình: có nghiệm và tìm nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tùy theo các giá trị của a giải và biện luận phương trình

Tùy theo các giá trị của , giải và biện luận phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của m sao cho phương trình sau nghiệm đúng

Tìm các giá trị của sao cho phương trình sau nghiệm đúng :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hãy biện luận hệ

Cho hệ phương trình1) Giải hệ khi .2) Cho , hãy biện luận hệ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình: với


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay