phương trình ion

5 kết quả phù hợp trong mục phương trình ion
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình phân tử và ion rút gọn

Viết PT phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) khi trộn lẫn các chất sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình điện li

Bài 1. Viết phương trình điện li của các chất sau

Resized Image
Bài 2. Hoàn thành phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết pt dạng phân tử và ion thu gọn

Viết pt dạng phân tử và ion thu gọn của các phản ứng( nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương trình ion

Viết phương trình phân tử từ phương trình ion rút gọn sau

Resized Image< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay